Author Archive

Projekti valmimisaeg: juuli 2021

Projekti eesmärk oli hinnata 2020. aastal noorsootöös osalenud 7–26-aastaste noorte rahulolu noorsootöö tegevustega Tallinna linnas. Analüüsi alusandmed tulenevad varasemalt läbiviidud üle-eestilisest uuringust „Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga 2020“. Tallinna noored hindavad kõrgelt linna poolt pakutavaid noorsootöö tegevusi – kõikide tegevuste keskmise rahulolu hindeks anti 82 punkti 100-st. Kõige rohkem on Tallinna noored rahul huviharidusega.

Autor: HeiVäl OÜ

Tutvu projektiga siin:

Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga Tallinna linnas

 
5. november 2021 Määratlemata | 0 kommentaari
 
 

Projekti läbiviimise aeg: juuni 2020 kuni aprill 2021

Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga 2020 uuringu küsitlusele vastas 4656 noort. Kokku hindas noorsootöö tegevusi 3713 vastajat ehk 80% kõigist uuringus osalenutest. Keskmiselt hindas üks vastaja üht või kahte tegevust. Rahulolu mõõtvad küsimused olid 2020. aasta küsimustikus jaotatud kolme teemaplokki: „Füüsiline keskkond“, „Sotsiaalne keskkond“ ja „Tajutud tulemus või kasulikkus“. Eraldi küsiti hinnangut üldise rahulolu ja soovitamise kohta. Kõige suuremat mõju noorte rahulolule noorsootöö tegevustega avaldas sotsiaalne keskkond. Uuring tervikuna näitab, et noorte rahulolu noorsootööga on püsinud aastate jooksul sarnasena. 

Autorid: HeiVäl OÜ, Balti Uuringute Instituut

Keeletoimetaja: Kristel Ress (OÜ Päevakera)

Tutvu projektiga siin:

Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga 2020

 
5. november 2021 Määratlemata | 0 kommentaari
 
 

Projekti läbiviimise aeg: 13.08.2020 kuni 20.04.2021

Projektis kaardistati elukeskkonna mõistet ning selle kasutamist ruumipoliitika erinevatel tasanditel, analüüsiti erinevaid elukeskkonna-, heaolu- ning rahulolu-uuringutes kasutatavaid metoodikaid Eestis ja mujal. Elukeskkonnaga rahulolu uuringu fookus hõlmab avalikke teenuseid, taristut, looduskeskkonda, elukohta ja -aset, selle lähiümbrust, naabruskonda ja keskkonnaga seotud turvalisust. Koostati täiendatud metoodika juhendmaterjal, mis hõlmab viie uuringu etapi kirjeldust. Need etapid on uuringu eesmärgi seadmine, küsimustiku kohandamine, küsitlus, andmeanalüüs ja tulemuste rakendamine.

Autorid: HeiVäl OÜ, Keiti Kljavin, Raul Kalvo, Sille Sepp 

Tutvu projektiga siin:

Elukeskkonnaga rahulolu hindamise metoodika täiendusvõimalused ja andmete kasutamine säästva arengu suunamisel

 
5. november 2021 Määratlemata | 0 kommentaari
 
 

Ungari pealinnas Budapestis kuulutati välja rahvusvahelise kvaliteediinnovatsiooni konkursi võitjad.

Soomes alguse saanud konkurss on kasvanud rahvusvaheliseks ja toimus sel aastal seitsmendat korda. Osalejaid oli kaheksast riigist: Soomest, Eestist, Lätist, Rootsist, Ungarist, Tšehhist, Iisraelist ja Kasahstanist. Iga riik esitas eri kategooriates kaks kandidaati, kelle seast valis võitjad Soome äri- ja kvaliteedispetsialistidest koosnev žürii.

Eesti innovatiivsed ettevõtted on konkursil olnud edukad neli aastat. Seekord pälvisid tunnustuse Cybernetica AS ja FlyDog Solutions OÜ.  FlyDog Solutions sai tunnustuse uudse keskkonnaandmete kogumise ja haldamise tarkvara eest. Cybernetica loodud tarkvara Sharemindtunnustati uudsete turvagarantiide eest andmeanalüüsis, sest andmete jagamine ja analüüs toimub krüpteeritud kujul ning andmeomanik saab vajadusel tühistada loa oma andmeid kasutada.

Konkursi peaauhinna pälvis Iisraeli ettevõtte Voiceitt tarkvara, mis võimaldab aru saada kõnehäiretega inimeste kõnest.

Eestis korraldavad kvaliteediinnovatsiooni konkurssi Eesti Kvaliteediühing ja Heiväl OÜ.

HeiVäl Consultingu partner Tõnu Hein on üks rahvusvahelise kvaliteediinnovatsiooni konkursi algataja.

Konkursi patroon on Soome Vabariigi president.

 
26. jaanuar 2015 Määratlemata | 0 kommentaari
 
 

Hea kvaliteedihuviline!

Kutsun Sind kaasa mõtlema ja meenutama häid Eesti innovatsioone, mida esitada rahvusvahelisele kvaliteedi innovatsiooni konkursile. Innovatsioon ei pea seejuures olema toode või tehnoloogia, see võib olla ka uudne teenus, disain või ärimudel. Kõik meie suured ja väikesed ‘nokiad’ on oodatud, ära unusta ka oma ettevõtet :)

Kvaliteedi innovatsiooni konkurss on hea võimalus tutvustada oma ettevõtet rahvusvahelisel tasemel. Konkursil osalemine aitab väärtustada innovatsiooni nii organisatsiooni sees kui Eestis laiemalt. Konkursi võitjaid tunnustab kõrgetasemeline žürii ja tunnustusele kirjutab alla Soome Vabariigi President.

Täiendavat informatsiooni konkursi kohta vaata ühingu kodulehelt Kvaliteediinnovatsiooni auhind | Eesti Kvaliteediühing või kuula 12. septembril toimuval innovatsiooniseminaril Mectorys.

Kui Sul on ettepanek, keda kutsuda personaalselt konkursile või oled ise osalemisest huvitatud, saada e-kiri aadressile mehis.bakhoff@eaq.ee või helista 5062825.

Mehis Bakhoff
Eesti Kvaliteediühing

 
27. august 2014 Määratlemata | 0 kommentaari
 
 

Tõnu Hein oli kaasatud 2013. aasta rahvusvahelise Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursi korraldamise meeskonda. Konkurss hõlmas tänavu Eestis, Soomet, Rootsit, Lätit, Ungarit ja Tšehhit. Järgmisel aastal laieneb konkursi korraldus ka Iisraeli ja Kasahstani. Lähemalt loe siit.

 
27. jaanuar 2014 Määratlemata | 0 kommentaari
 
 

Kas sinu ettevõttes on välja töötatud uuenduslik toode, teenus või tegevuspõhimõte?

Tule infoseminarile!


KVALITEEDIINNOVATSIOONI AUHIND 2011

2011. aastal on Eesti organisatsioonidel teistkordselt võimalik osaleda Kvaliteediinnovatsiooni konkursil, mille algatajaks on Soome Kvaliteediühing. Esmakordselt osalevad ka Rootsi ettevõtted, mis annab hea võimaluse uuenduslikkuses põhjamaadega mõõtu võtta.

Kvaliteediinnovatsiooni auhind on tunnustus organisatsioonile, kes on toonud turule uuendusliku toote, teenuse või ärimudeli, mis on jõudnud ka majandusliku eduni.

Seminari üks peaesineja on Soome Kvaliteediühingu Kvaliteediinnovatsiooni auhinna projektijuht Timo Tulonen , kes tutvustab Soome kvaliteediinnovatsiooniauhind 2011 projekti ja põhjuseid, miks konkursile tulla. Tulonen toob ka erinevaid näiteid Soome konkursil edukalt osalenud organisatsioonide kogemustest. Soomes on auhinda välja antud alates 2007. aastast.

Teine peaesineja on Kvaliteediinnovatsiooni auhind 2010 võitja Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenguskeskuse juhataja Ene Tammsaar , kes jagab oma kogemusi auhinnaprotsessis osalemisest ning muljeid auhinnareisist seminarile Oasis of Excellence.

Ettekannetele järgneb arutelu innovatsioonist ja kvaliteedist, mida modereerivad HeiVäl OÜ partner Tõnu Hein ja Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimees Tiia Tammaru.

Infoseminar toimub 25. augustil 2011. a. kell 14.00 – 17.00 Tallinnas, Ülemiste Hotelli konverentsikeskuses (Lennujaama tee 2).

Seminari osalustasu on 25 eurot.

Oma osavõtust anna palun teada hiljemalt 23. augustiks 2011 e-posti aadressil triin.kraavi@eaq.ee

Seminari korraldab Eesti Kvaliteediühing koostöös HeiVäl OÜ ja Soome Kvaliteediühinguga.

Rohkem infot Eesti Kvaliteediühingu telefonil 569 56005. Vaata ka Eesti Kvaliteediühingu kodulehekülge www.eaq.ee.

 
16. august 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 
 

Tõnu Hein HeiVäl Consultingust esineb 20. mail 2011 Leedus Kaunases rahvusvahelisel majandusfoorumil “The open city to new ideas and innovations” ettekandega regionaalse arendamise võimaluste kohta Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse algatuse näitel.

Ühistegevus Leedu kolleegidega tugineb eelmisel aastal HeiVäl Consultingu ja Baltic Innovation Agency poolt Tartus korraldatud Balti mere äärsete riikide konverentsil loovuse arendamise võimalustest organisatsioonis.

 
19. mai 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 
 

Tõnu Heinale anti Eesti Kvaliteediühingu poolt tunnustus Kvaliteedi Nägu 2010 Tunnustus anti Eesti organisatsioonidele võimaluse loomise eest osaleda Soome kvaliteediinnovatsiooni konkursil. Tõnu Hein on koostöö peamiseks eestvedajaks ja käivitajaks. Käesoleval aastal laieneb konkurss lisaks Eestile ja Soomele ka Rootsi.

 
14. mai 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 
 

Eesti Kvaliteediühing, Soome Kvaliteediühing ja EAS sõlmisid koostööleppe, mille kohaselt saavad Eesti ettevõtjad edaspidi osaleda kvaliteediinnovatsiooni auhinna taotlemisel Soomes.

Kvaliteediinnovatsiooni auhind on suurim tunnustus Soome ettevõttele, kes on toonud turule uuendusliku toote, teenuse või ärimudeli, mis on jõudnud ka majandusliku eduni.

Alates aastast 2010 on ka Eesti ettevõtjatel võimalik taotleda seda auhinda võrdsetel alustel Soome ettevõtjatega. Soome ja Eesti kvaliteediühingud ning EAS sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt saavad Eesti ettevõtjad osaleda Soome Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursil.

HeiVäl Consultingu konsultandi ja Eesti Kvaliteediühingu liikme Tõnu Heina sõnul on tegemist äärmiselt ambitsioonika kokkuleppega Eesti ettevõtjate jaoks, mis võib avada uksi uutele eksportturgudele. Ühtlasi on tegu konkreetse sammuga Eesti ja Soome praktilise koostöö tihendamisel.

Soome kvaliteediinnovatsiooni auhinna taotlemiseks tuleb täita uut toodet või teenust kirjeldav lühike ankeet. Kõik taotlejad saavad ekspertidelt personaalse tagasiside, vajadusel ka külastuse ja on kutsutud auhinna üleandmise gaalale. Samuti tutvustatakse auhinna nominente meedias. Seega tasub oma uudseid tooteid ja teenuseid pakkuda ettevõtetel, kellele Soome turg on oluline.

Ühtlasi kutsutakse Soome esindajaid osalema Eesti ettevõtetele korraldatavatel rahvusvahelistel õppereisidel. Personaalsed kontaktid loovad eeldused järgmiste ühiste ettevõtmiste alustamiseks.

Uute koostöövõimaluste loomine Eesti ja Soome ettevõtete vahel ning pühendumine kvaliteedile ning innovatsioonile suurendab mõlema maa ettevõtete konkurentsivõimet. Kvaliteet ja täiuslikkusele pühendumine eeldab pidevat enesetäiendamist ja oma tegevuse täiustamist, mis viibki kokkuvõttes uute ning innovaatiliste ideede tekkimiseni.

Lisainfo:
Tõnu Hein
HeiVäl Consulting juhatuse liige, Euroopa (The EFQM Excellence Award) ja Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna ekspert
tonu.hein@heival.ee
Tel: +372 50 94 004

 
12. mai 2011 Määratlemata | 0 kommentaari