Koostööpartneri otsing

Kliendi vajadus
Ettevõtte kasvu ja kasumi tagamise eeltingimuseks välisturgudel on hea koostööpartneri leidmine. Koostööpartneri leidmine nõuab õigeid infoallikaid ja aega. Tegevuse iseloomu tõttu võib olla otstarbekas see teenusena osta.

Koostööpartneri otsingu sisu:
Koostööpartneri otsingu põhietapid on järgmised:

  • klient määratleb oma koostöö vajadused ja nõudmised koostööpartnerile;
  • konsultant kogub infot olemasolevate firmade kohta sihtturul: firmade nimed, kontaktid, kontaktisikute nimed ja firmade koostöömotivatsioon jne.;
  • konsultant koostab raporti firmadest, millistega võeti ühendust ja pakub välja potentsiaalsed koostöövõimalused;
  • kliendi soovil kaardistatakse kliendi vajadustele vastav info (näiteks firmade ekspordi osakaal, hinnad, aktsiakapital, käive, võlad hankijatele või maksuametile);
  • kliendi soovil korraldab konsultant kliendi ja koostööpartneri kohtumisi ja aitab juhtida läbirääkimisi.

HeiVäl Consulting on spetsialiseerunud järgmistele turgudele: Eesti, Leedu, Läti, Soome, Rootsi, Norra ja Venemaa. HeiVäl Consultingu oma koostööpartnerite abil võime teenust pakkuda ka muudel turgudel.

Väärtus kliendile
Koostööpartneri otsingu tulemusel saab klient potentsiaalsete koostööpartnerite nimekirja ja hinnangu firmade koostöö potentsiaali kohta.
Koostööpartneri otsing hõlmab nii kõikide potentsiaalsete koostööpartnerite kaardistamist kui ka esmaste läbirääkimiste korraldamist.

Majandusharu kogemus

  • Metallitöötlus CNC seadmetega
  • Personaliotsingu firmad