Strateegia

Kliendi vajadus
Juhi põhitegevuseks on organisatsioon pikaajaline arendamine, kuid tihtipeale tegeletakse ülekoormatuse tõttu rohkem taktikalise planeerimisega. Strateegiline planeerimine ja strateegia koostamine on üks vahend, mis võimaldab rohkem tegeleda pikaajaliste perspektiividega ja kaasata protsessi erinevate tasandite juhte.

Strateegia koostamise sisu
Strateegiat koostatakse Heiväl Consultingu Liivakella® meetodil, mis on ühtlasi Heiväli registreeritud kaubamärk. Liivakella® meetodil käsitletakse järgnevaid teemasid:

 • sise- ja väliskeskkonna analüüs;
 • SWOT-analüüs;
 • edutegurid;
 • visioon;
 • missioon;
 • tegevussuunad;
 • eesmärgid;
 • strateegiad;
 • taktikaline tegevuskava.

Väärtus kliendile

 • Aitame strateegia koostamise protsessi juhtida ja vajaduse korral organisatsiooni probleemseid olukordi ja küsimusi sisuliselt lahendada.
 • Strateegilise planeerimise tulemuseks on organisatsiooni selge tegevusplaan, mis sisaldab endas ka pikaajalisi tegevusi.
 • Strateegia võimaldab kogu organisatsioonil aru saada visiooni organisatsiooni arengueesmärkidest ja selleni jõudmise teedest.

Majandusharu kogemus

 • Avalik sektor (s.h. ülikoolid, teadusgrupid);
 • Kaubandus;
 • Kinnisvara;
 • Rahandus;
 • Transport;
 • Turism;
 • Tehnoloogia arenduskeskused.