Töötajate rahulolu uuringud

Töötajad on organisatsiooni edukuse võtmeks. On oluline leida ja hoida oma meeskonnas motiveeritud ja tööd tulemuslikult tegevaid inimesi. Kuid mida tublim ja ambitsioonikam on töötaja, seda keerulisem on teda oma meeskonnas hoida. Sest talendikaid, aktiivseid ja silmapaistvate töötulemustega inimesi otsivad oma meeskonda pea kõik tööandjad ja juhid.

Hetkel on töötajate leidmine ja hoidmine muutunud üha suuremaks väljakutseks. Töövõtjal on palju enam liikumis- ja otsustamisvabadust selle üle, kus, kellena ja kuidas ta töötada tahab.

Samuti on muutunud inimeste motivaatorid, mis neid tööd tegema paneb. Kusjuures tuleb arvestada, et need motivaatorid võivad olla põlvkonniti vägagi erinevad.

Enamik juhte tunneb oma meeskonnaliikmeid hästi või ka suurepäraselt. Kuid siiski on igas meeskonnas midagi, mis jääb juhile ja teistele meeskonnaliikmetele teadmata. Selle välja ütlemata osa väljaselgitamise juures saab HeiVäl Consulting teil läbi töötajate rahulolu ja pühendumise uuringu aidata.

Töötajate rahulolu uuringu teostamisel püüame vastata küsimustele:

  • Mis paneb Teie organisatsiooni töötajaid liikuma?
  • Kas Teie meeskonnaliikmed tulevad hommikul tööle hea meelega?
  • Kuidas on meeskonnaliikmed rahul organisatsiooni juhtimisega eri tasanditel?
  • Kuidas töötajad end Teie organisatsioonis tunnevad?

Lisainfo saamiseks võta meiega ühendust:

+372 528 0270 

info@heival.ee

Working hard isn’t always fun, but it’ll be worth it in the end. :D

Pildi allikas: http://chibird.com