Ekspordiplaan

Aitame teie firmal laiendada oma müüki väljapoole koduturgu. Eksporditurgude leidmiseks tuleb tavaliselt leida vastused järgmistele
küsimustele:

  • Kuhu liikuda (riigid, piirkonnad) ?
  • Mida müüa (kontseptsioonid, kaubamärgid) ?
  • Valitud turu alustingimused (seadusandlus, äritavad) ?
  • Kus müüa (sobivate müügikohtade selektsioon) ?
  • Kui palju see sisse toob (äriplaan) ?
  • Kes on seal ees (konkurents) ?
  • Millal liikuda (ajafaktor) ?
  • Kui palju see maksma läheb (finantsid, investeeringud) ?
  • Kellega koos liikuda (partnerid) ?
  • Kes liigub ja kas neid on piisavalt (inimressurss) ?

Aitame teil leida kõigile neile küsimustele lahendused. Tihti ongi lihtsam ekspordi kontseptsiooni luua koos ettevõttevälise nõustajaga, kes aitab leida uusi ideid ja mõtteid äritegevuse laiendamiseks. Vajadusel aitame taotleda ka riigipoolset toetust eksporditegevuse alustamisega seotud ühekordsete kulude katmiseks. Need on sihtturu külastamisega seotud transpordikulud, messidel osalemise kulud, tootenäidiste valmistamine,müügimaterjalide ettevalmistamine jne.

Riigi toe taotlemiseks tuleb koostada eksporditegevuste plaan. Kui saame eksporditegevuse alustamisel või laiendamisel abiks olla, siis võta julgelt ühendust ja mõtleme üheskoos edasi. Oleme HeiVäli tegevuse jooksul koostanud ca 70 ekspordiplaani, seega
saame teid aidata oma kogemustega.

Oma organisatsiooni võimekuse hindamiseks enne välisturgudele minekut soovitame teha ära enesehindamise. Enesehindamise meetod aitab leida firma tugevused ja arendust vajavad valdkonnad.  Enesehindamiseks peate tegema endale kasutajakonto.

Eestikeelne enesehindamise tööriist/keskkond “Peegel”:
http://eaq.ee/sisu/enesehindamise-keskkond-peegel

Tõnu Hein tutvustab enesehindamise tarkvara videos