Kliendirahulolu uuringud

 Oskus näha ennast läbi kliendi silmade, aitab meil tegevusi planeerida ja ellu viia vastavalt klientide vajadustele .

Klientidelt saadud tagasiside on üks peamistest ja täpsematest näidikutest ennustamaks organisatsiooni edu tulevikus. Klientide rahulolu ja lojaalsuse uuring on üks võimalik klientidelt tagasiside saamise viis.

Oluliste strateegiliste näidikutena toob kliendirahulolu uuring välja:

  • Mida peab klient meie tugevusteks
  • Kus me peaksime ennast parandama
  • Kas klient kavatseb koostööd meiega jätkata
  • Kas klient soovitab meid tuttavatele või koostööpartneritele

Kliendi rahulolu on mõõdik, mis iseloomustab kuidas toode või teenus vastab kliendi ootustele. Klientide rahulolu trendide jälgimine ajas võimaldab näha korrelatsioone ettevõtte juhtimise ja muutuste vahel. Kliendirahulolu on aluseks finantsotsuste langetamisele, andes infot ettevõtte arendusvaldkondade kohta.