Ettevõttest

HeiVäl OÜ kaubamärgiga HeiVäl Consulting on 1993. aastal asutatud juhtimiskonsultatsiooni firma.

HeiVäl aitab oma klientidel:

 • läbi viia efektiivseid ja tulemuslikke huvigruppide rahulolu uuringuid
 • koostada või üle vaadata ettevõtte strateegiaid, strateegilisi plaane ning eesmärkide seadmist, mõõtmist ja saavutamist
 • koostada ekspordiplaane
 • läbi viia turu-uuringuid
 • hinnata ettevõtte kvaliteedisüsteemi ning nõustada uute kvaliteedijuhtimisüsteemide juurutamisel või olemasoleva efektiivsemaks muutmisel

Oleme keskendunud ja aitame organisatsioone teemadel:

 • innovatsioon
 • kvaliteedijuhtimine
 • strateegia
 • turundus
 • rahulolu-uuringud

Meie põhiväärtusteks on:

 • professionaalsus
 • usaldusväärsus
 • sõbralikkus
 • paindlikkus

Meie missioon:

HeiVäl Consulting on juhtimiskonsultatsioonifirma, mis tegeleb positiivsete ja püsiva mõjuga muudatuste juhtimisega organisatsioonides usaldusliku koostöö alusel ning vastab andekate töötajate vajadustele.

Oleme liikmed ühendustes:
 • Eesti Konsultantide Assotsiatsioon
 • Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon
 • Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
 • Eesti Kvaliteediühing

Oleme nii erasektori kui ka avaliku sektori organisatsioonidele väliseks arenduspartneriks.

HeiVäl on aidanud koostada kõigi viie rahastatud Tehnoloogia Arenduskeskuse (TAK) tehnoloogiastrateegiat.

Oleme koostanud mitmeid rakendusuuringu ja tootearenduse plaane erinevatele ettevõtetele.

Tehnoloogiastrateegiaid oleme loonud mitmetele kõrgtehnoloogiaga tegelevatele ettevõtetele. Tõnu Hein õpetab tehnoloogiastrateegiat Tartu Ülikooli ettevõtluse ja tehnoloogiaarendamise magistriõppes ning on koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega välja andnud vastava juhendmaterjali ettevõtetele.

HeiVäl Consultingu turunduskogemus on ühe rakenduse leidnud ekspordiplaanide koostamises. Oleme Eesti firmadele koostanud ligi kolmkümmend eksporditurgudele laienemise strateegia. Samuti juhtis HeiVäl Consulting strateegia peatüki koostamist “Organisatsiooni käsiraamatu” koostamisel.

HeiVäl Consultingus on strateegia väljatöötamiseks loodud kaubamärgiga kaitstud Liivakella® meetod. Liivakella® meetod võimaldab strateegia koostamist terviklikult juhtida ja siduda erinevad analüüsid üheks loogiliselt seotud tervikuks.