Lugemist

  • HeiVäl Consulting aitas Keskkonnaministeeriumi tellimusel ajavahemikul 16.04.2012 kuni 15.06.2012 koostada Cleantech Estonial
    tulevase Tööstusheite seaduse mõjude hindamise analüüsi. Tulemustega saab tutvuda siin.
  • Heiväl OÜ viis 2012. aasta jaanuar kuni aprill läbi uuringu: “Mehhatroonika valdkonna inimressursi võtmekompetentse ning nende arendamisvõimalusi sisaldav analüüs”. Uuringu lõppraport koostati aprillis 2012. Uuringu tulemustega saab tutvuda siin.
  • Heiväl OÜ viis 2011 aasta augustis-septembris läbi uuringu ” Mehhatroonika valdkonna ettevõtete suutlikkuse ja konkurentsivõime analüüs”. Uuringu tulemustega saab tutvuda siin.