Rahastuse leidmine

HeiVäl Consulting aitab Teil koostada tootearendustoetuse, eksporditoetuse või muude Euroopa Liidu toetuste saamiseks vajalikud dokumendid.

Rahastuse leidmise põhiteenused on

Tootearendustoetus

Eksporditoetus

EL fondidest raha taotlemine

Lisainfot küsi info@heival.ee või +372 509 4004