Strateegiline planeerimine

Ettevõtte edukuse alustalaks on õige strateegia. Hea strateegia on oluline ettevõtte loomisel kui selle tegevusaja jooksul seatud eesmärkide saavutamiseks.

HeiVäl Consulting aitab Teil luua või üle vaadata ettevõtte strateegiad

Strateegilise planeerimise suuna põhiteenused on

Strateegilise plaani koostamine

Äriplaani koostamine

Tasuvusanalüüs

Tasakaalus tulemuskaart (BSC)

Lisainfot küsi info@heival.ee või +372 528 0270