Strateginen suunnittelu

Palvelut:

Strategia
Liiketoimintasuunnitelma
Tuottavuusanalyysi
Balance Score Card

Kontakti ja  tiedonanto:  info@heival.ee