EU-rahoitus

Asiakkaan tarpeet
Euroopan Unionin jäsenyys toi Virolle mahdollisuuden hakea lisärahoitusta talouden kehittämiseen ja osallistua EU:n rahoittamiin ohjelmiin.
Rahoitushakemusten laatimisen tavoitteena on auttaa asiakasta nopeasti ja tehokkaasti laatimaan vaatimusten ja sääntöjen mukainen rahoitushakemus. Ammattimaisen konsultin palveluita tarvitaan varsinkin silloin, kun yritykseltä puuttuu vastaavia henkilö- ja aikaresursseja.
Rahoituksen hakemisen sisältö
  • Analysoimme rahoituslähteet ja ehdotamme yritykselle sopivinta ratkaisua idean tai projektin toteuttamiseksi;
  • Laadimme rahoitushakemuksen;
  • Rahoitushakemusta valmisteltaessa autamme yritystä laatimaan liiketoiminta- ja kehittämissuunnitelmaa sekä tekemään ennakkotutkimusta ja kannattavuusanalyysia;
  • Varmistaakseen hakemuksen sisällön, muodon ja kielellisen oikeellisuuden vastaavan EU:n vaatimuksia ja sääntöjä, voi yritys pyytää meitä ammattilaisia tarkastamaan itse kirjoittamansa hakemuksen ennen sen esittämistä rahoittajalle. Palautteen lisäksi teemme tarvittaessa parannuksia projektiin.
Arvo asiakkaalle
  • EU-rahoituksen avulla yritys vahvistaa kilpailukykyään ja laajentaa toimintaansa koti- tai vientimarkkinoilla.
  • Toimialakohtainen kokemus
  • Yritysten ja tutkimuslaitosten välinen yhteistyö
  • Bioteknologia
  • Energian tuotanto kierrätysmateriaalista
  • Lääketiede
Kontakti ja  tiedonanto:  info@heival.ee