Liiketoimintasuunnitelma

Asiakkaan tarpeet
Liiketoimintasuunnitelmaa voi edellyttää pankki rahoituspäätöstä tehdessään. Se myös auttaa asiakasta täsmentämään toimintansa tarkoitusta ja asiantuntija voi sen perusteella arvioida liiketoiminnan realistisuutta tai kehittämistarpeita. Liiketoimintasuunnitelman sisältö
Liiketoimintasuunnitelma sisältää seuraavat teemat:

 • liikeidean kuvaus;
 • tuotteiden/palvelujen kuvaus;
 • tarvittavien raaka-aineiden ja teknologian hankkimisen mahdollisuudet;
 • potentiaalisten markkinoiden koko sekä kehityssuunnat;
 • kilpailutilanteen kuvaus;
 • markkinointistrategia;
 • riskianalyysi;
 • liikeidean SWOT-analyysi;
 • teknologian tarve ja kustannus;
 • työvoimatarpeen määrittely;
 • mahdollisten rahoituslähteiden kuvaus;
 • tuottamisen omakustannushinnan analyysi;
 • myyntiennusteet;
 • investointisuunnitelma ja kulubudjetti;
 • rahoitusennusteet ja takaisinmaksuajan määrittely;
 • tulosennusteet;
 • yrityksen tai projektin johtaminen ja henkilöstö.

Arvo asiakkaalle

 • Laatiessaan liiketoimintasuunnitelmaa voi asiakas arvioida liikeideaa kehittäessään syntyneiden tuotteiden/palveluiden kysyntää;
 • Liiketoimintasuunnitelman laatimisen osana syntyvä selkeä toimintasuunnitelma kuvaa toimenpiteet kannattavan toiminnan käynnistämiseksi;
 • Korkeatasoinen liiketoimintasuunnitelma on edellytyksenä haettaessa avustuksia ja laina- tai oman pääoman rahoitusta kansainvälisiltä investoijilta, EAS:ilta, pankeilta tai muilta organisaatioilta.

Toimialakohtainen kokemus:

 • Bioteknologia;
 • Rakentaminen;
 • Rakennusmateriaalien valmistus;
 • Koulutus;
 • Hotellit ja kylpylät;
 • Kevytteollisuus;
 • Polttoaineiden tuottaminen;
 • Rautateiden infrastruktuuri.