Strategia

Asiakkaan tarpeet

Johdon perustehtävä on organisaation pitkäjänteinen kehittäminen, mutta usein työskennellään enemmänkin taktisen suunnittelun kanssa. Sitä perustellaan kiireellä ja organisaation ylikuormituksella. Strateginen suunnittelu ja strategioiden luominen mahdollistavat pitkäjänteisen toiminnan ja organisaatioiden eri tasoilla toimivan johdon sitouttamisen prosessiin.

Luomme strategiat HeiVäl Consultingin Liivakella® metodilla, mikä on HeiVäl:lle rekisteröity kauppamerkki. Liivakella® metodissa käsitellään seuraavia teemoja:

 • sisäisen- ja ulkoisen toimintaympäristön analyysi;
 • SWOT-analyysi; ·erityiset vahvuudet;
 • visio;
 • missio;
 • liiketoiminta-alueet;
 • tavoitteet;
 • strategiat;
 • lähiajan toimintasuunnitelma.

Arvo asiakkaalle

 • Autamme johtamaan strategian luomisprosessia ja tarvittaessa ratkaisemaan organisaation ongelmakohtia.
 • Strategisen suunnittelun tuloksena syntyy organisaation selkeä toimintasuunnitelma, joka sisältää myös pitkän tähtäimen toimintoja.
 • Strategia auttaa koko organisaatiota ymmärtämään vision, kehittämistavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi.

Toimialakohtainen kokemus:

 • Avoin sektori (esim. yliopistot, tutkimusryhmät);
 • Kauppa;
 • Kiinteistö;
 • Rahoitus;
 • Kuljetus;
 • Matkailu
 • Teknologian kehittämiskeskukset.