Markkina-analyysi

Ennen investoinnin toteuttamista on oleellista saada varmuus siitä, että uudelle tuotteelle on markkinoita ja että yrityksellä on riittävästi resursseja ja osaamista. On oltava selvillä teknologian ja markkinoiden pitkän ajan trendeistä ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja uhista.
Markkina-analyysin sisältö
Vertaillaan eri markkinoiden kiinnostavuutta ja autetaan yritystä tekemään strategiset valinnat. Suositeltavimman markkina-analyysin osat ovat:
 • Markkinan suuruus ja tulevaisuuden trendit;
 • Tuotteiden markkinaosuudet;
 • Potentiaalisten asiakkaiden ominaispiirteet/tarpeet;
 • Asiakassegmenttien selvittäminen (edut/vajavaisuudet);
 • Kilpailijoiden ominaispiirteet (vahvuudet/heikkoudet);
 • Kohdemarkkinoilla toimivien yritysten eniten käyttämät markkinointikanavat;
 • Kohdemarkkinoilla toimivien yritysten eniten käyttämät myynninedistämis-kanavat;
 • Markkinan standardit ja säännöt;
 • Strategiset valinnat.
Teemme markkina-analyyseja Viron, Suomen, Ruotsin, Tanskan, Norjan, Latvian, Liettuan, Englannin, Irlannin, Venäjän ja Ukrainan markkinoille.
Tarvittaessa olemme valmiit tarjoamaan markkina-analyyseja myös muille alueille kohdemaissa toimivien kumppaneidemme avulla.
Arvo asiakkaalle
 • Yritys tekee strategisia päätöksiä turvatakseen kasvun jatkumisen;
 • Arvioidaan tuotteen/palvelun kysyntää;
 • Valitaan oikea markkinoille menemisen strategia;
 • Saavutetaan kilpailuetuja.
 • Toimialakohtainen kokemus
 • Huonekaluteollisuus
 • Biopolttoaineet
 • Proteomiikassa käytettävät markerit
 • Bioteknologia
Kontakti ja tiedonanto: Tonu.Hein [@] heival.ee