Palvelun laatu

Asiakkaan tarpeet
Organisaatioiden tai yritysten palvelun laatu on usein vaihtelevaa, ei ole selvitetty asiakkaiden tarpeita eikä palautetta kysytä eikä anneta. Sen vuoksi voi johto kysyä:
 • Miten pärjäämme tulevaisuudessa entistä vaikeammilla markkinoilla?
 • Mitä se merkitsee yrityksen yksittäisille osastoille?
Palvelu laadun kehittämisen sisältö
Palvelun laadun johtamisen käyttöönotto yrityksessä tapahtuu seuraavissa vaiheissa:
 • Palvelun laadun tutkiminen ja analysointi (asiakaskontaktien tutkiminen, asiakkaan odotusten ja tyytyväisyyden tutkiminen, henkilöstön käsitys palvelun laadusta ja sen tyytyväisyys);
 • Yleiskuvaus ja kehittämissuunnitelma (vision muodostaminen: laatu yrityksen tavoitteena, pilottiprojektin valinta, käyttöönoton suunnittelu);
 • Kehittämismetodin valinta (laatukonseptin pilottiversio, laadun mittaamismetodin valinta ja testaaminen, yleiskuvauksen valmistaminen);
 • Jatkuva kehittäminen (aikataulu, kommunikointisuunnitelma, erinomaisen laadun johtamisjärjestelmä, konseptin vaiheittainen rakentaminen).
Arvo asiakkaalle
1. Asiakastyytyväisyys kasvaa:
 • Asiakaskato pienenee ja liikevaihto ja voitto kasvavat;
 • Uusien asiakkaiden määrä kasvaa suosittelemisen kautta;
 • Asiakkaan ongelmat ratkaistaan nopeasti ja konkreettisesti;
 • Organisaation imago paranee asiakkaiden ja yleisön silmissä.
2. Organisaation kulut pienenevät:
 • Kaksinkertaisen työn väheneminen hyvin organisoidun työn ansiosta;
 • Virheiden korjaamiskulut pienenevät. Esim. yksityisellä sektorilla on 50 – 70 % edullisempaa huolehtia nykyisistä asiakkaista kuin hankkia uusia.
3. Muutokset organisaatiokulttuurissa:
 • Laatutietoisuuden syntyminen ja yksilöllisen vastuuntunteen vahvistuminen;
 • Päätösten toteuttaminen helpottuu, koska palvelun laatua mitataan objektiivisesti;
 • Säännölliset mittaustulokset motivoivat parantamaan tulosta ja kehittämään palvelua;
 • Tulosten arviointi yhdessä henkilöstön kanssa toimii motivaattorina.
Toimialakohtainen kokemus
 • Koulutus
 • Vähittäiskauppa
 • Rahoitus