ISO 9001

Asiakkaan tarpeet
ISO 9001 standardin vaatimuksiin perustuvan laatujohtamisjärjestelmän avulla paranee prosessien hallinta, mikä taas auttaa parantamaan asiakastyytyväisyyttä. ISO 9001 on myös hyvö myyntiargumentti:
 • Avoimen ja yksityissektorin asiakkaat etsivät usein luottamusta, mitä voidaan tarjota tehokkaan laatujohtamisjärjestelmän avulla;
 • Kumppanit voivat vaatia laatusertifikaattia taatakseen omille asiakkailleen tarjottavien tuotteiden tai palveluiden laadun.
ISO 9001 sisältö
ISO on yksi laajimmalle levinneistä laatujohtamisen standarteista. Niistä ISO 9001:2008 määrittelee vaatimukset laatujärjestelmälle ja muut (ISO 9000:2007 ja ISO 9004:2001) antavat ohjeet vaatimusten tulkitsemiseen ja käyttöönotoon. ISO 9000 standardisarja tunnustetaan kansainvälisesti. Virossa on sertifioitu yli 700 organisaatiota.
ISO 9001 lyhyesti:
 • Kertokaa, mitä teette �” kuvatkaa, miten teette työnne;
 • Toimikaa niin jatkossakin �” taatkaa, että toimitte niin kuin on kuvattu;
 • Todistakaa �” kerätkää ja säilyttäkää asiaan liittyvä dokumentit ja todisteet.
Arvo asiakkaalle
1. Organisaation toiminnot dokumentoidaan ja henkilöstön vastuuta säännöstellään:
 • Organisaation kannattavuuden ja tuottavuuden paraneminen, tuottamiskustannusten aleneminen sekä tehokkuuden paraneminen;
 • Organisaatio keskittyy järjestelmällisesti asiakkaan odotusten tyydyttämiseen, jolloin asiakastyytyväisyys paranee;
 • Organisaation toimintoja tarkastellaan kattavasti, mikä helpottaa uusien kokemusten ja tuoreiden ideoiden leviämistä.
2. Organisaatio sertifioidaan:
 • Uusien markkinointimahdollisuuksen avautuminen (vienti, uudet asiakkaat);
 • Organisaation maine nousee asiakkaiden ja kumppaneiden silmissä;
 • Kilpailukyky tarjouskilpailujen voittamiseen paranee.
3. Organisaatiokulttuuri muuttuu:
 • henkilöstön keskinäinen yhteistyökyky ja työtyytyväisyys paranevat;
 • henkilöstön sitoutuminen ja työkuri paranevat;
 • sisäinen johtaminen ja kommunikointi paranevat.
Toimialakohtainen kokemus
 • Rakentaminen
 • Vähittäis- ja tukkukauppa
 • Huonekaluteollisuus