ISO 9001

Kliendi vajadus

ISO 9001 standardi nõuetest lähtuva kvaliteedijuhtimissüsteemi abil paraneb protsesside juhtimine, mis aitab suurendada kliendi rahulolu. ISO 9001 on ka hea müügiargument.

 • Avalikus ja erasektoris otsivad kliendid tihti usaldust, mida saab pakkuda efektiivse kvaliteedijuhtimissüsteemi abil.
 • Koostööpartnerid võivad nõuda kvaliteedisertifikaati, et tagada oma klientidele pakutava toote või teenuse kvaliteet.

ISO 9001 sisu
ISO on levinumaid kvaliteedijuhtimissüsteemi standardeid, millest ISO 9001:2008 määratleb nõuded kvaliteedisüsteemile ning teised (ISO 9000:2007 ja ISO 9004:2001) annavad juhised tõlgendamiseks ja rakendamise abistamiseks. ISO 9000 standardite sari on rahvusvaheliselt tunnustatud. Eestis on sertifitseeritud üle 700 organisatsiooni. ISO 9001 kõige lihtsamalt:

 • Öelge, mida teete • kirjeldage, kuidas töö toimub.
 • Toimige nii • tagage, et tehakse nii, nagu kirja pandud.
 • Tõendage • koostage ja säilitage asjakohased kirjed/tõendid.

Väärtus kliendile
1. Organisatsiooni tegevused dokumenteeritakse ja töötajate vastutus reglementeeritakse –

 • organisatsiooni tulemuslikkuse ja tootlikkuse paranemine, tootmiskulude vähenemine ning efektiivsuse suurenemine;
 • toimub organisatsiooni süsteemne keskendumine kliendi ootuste rahuldamisele ning klientide rahulolu suurenemine;
 • toimub pidev organisatsiooni tegevuste ülevaatamine, mis soodustab eesrindlike kogemuste ja värskete ideede levimist.

2. Organisatsioon sertifitseeritakse –

 • avanevad uued turustusvõimalused  (eksport, uued kliendid);
 • organisatsiooni maine tõuseb klientide ja partnerite silmis;
 • paraneb hangete võitmisel konkurentsivõime.

3. Organisatsiooni kultuuris tekivad muutused –

 • paraneb meeskonnatöö ning tööga rahulolu;
 • töötajate pühenduvuse ja distsipliini suurenemine;
 • firmasisese juhtimise ja kommunikatsiooni paranemine.

Majandusharu kogemus

Ehitus, jae- ja hulgikaubandus, mööblitööstus