Projekti läbiviimise aeg: juuni 2020 kuni aprill 2021

Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga 2020 uuringu küsitlusele vastas 4656 noort. Kokku hindas noorsootöö tegevusi 3713 vastajat ehk 80% kõigist uuringus osalenutest. Keskmiselt hindas üks vastaja üht või kahte tegevust. Rahulolu mõõtvad küsimused olid 2020. aasta küsimustikus jaotatud kolme teemaplokki: „Füüsiline keskkond“, „Sotsiaalne keskkond“ ja „Tajutud tulemus või kasulikkus“. Eraldi küsiti hinnangut üldise rahulolu ja soovitamise kohta. Kõige suuremat mõju noorte rahulolule noorsootöö tegevustega avaldas sotsiaalne keskkond. Uuring tervikuna näitab, et noorte rahulolu noorsootööga on püsinud aastate jooksul sarnasena. 

Autorid: HeiVäl OÜ, Balti Uuringute Instituut

Keeletoimetaja: Kristel Ress (OÜ Päevakera)

Tutvu projektiga siin:

Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga 2020Avalda arvamust