Projekti valmimisaeg: juuli 2021

Projekti eesmärk oli hinnata 2020. aastal noorsootöös osalenud 7–26-aastaste noorte rahulolu noorsootöö tegevustega Tallinna linnas. Analüüsi alusandmed tulenevad varasemalt läbiviidud üle-eestilisest uuringust „Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga 2020“. Tallinna noored hindavad kõrgelt linna poolt pakutavaid noorsootöö tegevusi – kõikide tegevuste keskmise rahulolu hindeks anti 82 punkti 100-st. Kõige rohkem on Tallinna noored rahul huviharidusega.

Autor: HeiVäl OÜ

Tutvu projektiga siin:

Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga Tallinna linnasAvalda arvamust