Äriplaan

Kliendi vajadus
Äriplaani koostamise vajadus võib olla tingitud panga soovist näha seda laenutaotluse otsustamisel. Samuti on äriplaan vajalik kliendi enda mõtete korrastamiseks või plaani reaalsuse ja täidetavuse kohta eksperdilt hinnangu saamiseks.
Äriplaani sisu
Äriplaani koostamise raames käsitletakse järgnevaid teemasid:

 • äriidee kirjeldus;
 • toodete/teenuste kirjeldus;
 • tootmiseks vajaliku tooraine ja tehnoloogia hankimise võimalused;
 • potentsiaalsete turgude mahud ning arengutrendid;
 • konkurentsiolukorra kirjeldus; •turundusstrateegia;
 • riskianalüüs; •äriidee SWOT-analüüs;
 • tehnoloogia valik ja maksumus;
 • tööjõuvajaduse määratlemine;
 • potentsiaalsete finantseerimisallikate kirjeldus;
 • tootmise omahinna analüüs;
 • müügiprognoosid;
 • investeeringute plaan ja kulude eelarve;
 • finantsplaneerimise stsenaariumid ja tasuvusaja määratlemine;
 • finantstulemuste prognoosid;
 • firma või projekti juhtimine ja personal.

Väärtus kliendile

 • Äriplaani koostamise tulemusel on klient võimeline hindama, kas äriidee rakendamise tulemusena valminud toodete või teenuste järele on nõudlust;
 • Äriplaani koostamise teiseks oluliseks väärtuseks on selge tegevusplaani olemasolu, mis kirjeldab vajalikke tegevusi projekti kasumlikuks elluviimiseks;
 • Äriplaani kvaliteet võimaldab pöörduda nii rahvusvaheliste investorite kui ka EAS’i, pankade ning teiste organisatsioonide poole toetuse või laenu- ja omakapitali hankimiseks.

Majandusharu kogemus

 • Biotehnoloogia;
 • Ehitus;
 • Ehitusmaterjalide tootmine;
 • Haridusasutus;
 • Hotellindus ja SPA;
 • Kergetööstus;
 • Kütuse tootmine;
 • Raudtee infrastruktuur.