Tootearendustoetus

Kliendi vajadus

Tehnoloogia- ja tootearendus on oluline ja aeganõudev protsess, millest sõltub äriühingu konkurentsiedu ja jätkusuutlikkus. Seos tehnoloogia- ja tootearenduse tavapärasest suurema riskiga toetab Eesti riik ja Euroopa Liit seda rahaliselt. Toodete ja tehnoloogiate arendamiseks vajalikud oskused on paljudes ettevõtetes lünklikud või pole otstarbekas vastavat töökohta luua. Vajaliku oskusteabe loomiseks on tekkinud vajadus tehnoloogia ja tootearenduse plaani järele.

Tehnoloogia-/tootearenduse sisu
Mõned enim soovitud tehnoloogia-/tootearenduse plaani osad on järgmised:

 • potentsiaalsete klientide iseloomustus;
 • toote/ tehnoloogia konkurentsiedu alused;
 • toote/tehnoloogia omaduste võrdlus konkurentidega;
 • võimekuste praegune ja planeeritud tase;
 • strateegilised valikud.

Väärtus kliendile
Tehnoloogia-/tootearenduse plaani alusel suudab ettevõte:

 • Teha strateegilisi otsuseid uute toodete vajalike omaduste kohta;
 • Seada tootearenduse eesmärke;
 • Saavutada tehnoloogilistel eelistel põhinevat konkurentsiedu;
 • Koostada tehnoloogia arendustöö plaani;
 • Aitame korraldada vajalikke tegevusi alates arendusideede leidmisest kuni nende hindamise, valiku ja rakendamiseni;
 • Meil on ka koostöö kogemus teadusasutuste ja patendibüroodega, mis võimaldab leida sobivaid koostööpartnereid tehnoloogiastrateegia ideede realiseerimiseks.

Majandusharu kogemus

 • Biotehnoloogia
 • Infotehnoloogia
 • Paadiehitus
 • Energiatehnoloogia