Kliendiuuring

Uuele turule sisenemise eelduseks on, et tunneme oma tulevasi tarbijaid ja kliente.

Turu-uuringu  eesmärgiks on välja selgitada, mida kliendid tahavad ning kus ja millal nad seda tahavad. Turu uuring toob välja olulisemad suundumused, mis võivad mõjutada toodete müüki sihtturul.

HeiVäl aitab Teil läbi viia turu uuringud, kus vastavalt Teie vajadusele uuritakse toote teenuse turupotentsiaali.

  • Turu uuringu raames saame vastused küsimustele:
  • Milline on toote/teenuse turupotentsiaal?
  • Kui palju on turul oodatavaid tarbijaid?
  • Millist toodet turule oodatakse?
  • Kes on meie konkurendid?

HeiVäl pakub ka turu-uuringut, mille fookuses on tulevased kliendid ning nende oodatav kliendikäitumine.  Uurides turul olevaid kliente, saab ettevõte realistlikumalt hinnata, milline võib olla tema toote/teenuse müügiedu uuel turul.