Turu-analüüs

Kliendi vajadus

Oluline on enne investeeringute tegemist veenduda, et uuele tootele on turgu ning ettevõttel on vajalikud ressursid ja kompetentsid. Tuleb aru saada pikaajalistest tehnoloogia ja turu trendidest ning nendega kaasnevatest võimalustest ja ohtudest.

Turu-analüüsi sisu
Võrreldakse eriturgude atraktiivsust ja aidatakse ettevõtet strateegiliste valikute tegemisel. Mõned enim soovitud turu-analüüsi osad on järgmised:

 • Toote turu suurus ja tuleviku trendid;
 • Toote turujaotus;
 • Potentsiaalsete klientide iseloomustus/vajadused;
 • Kliendisegmentide väljaselgitamine (eelised/puudused);
 • Konkurentide iseloomustus (tugevused/nõrkused);
 • Sihtturgudel tegutsevate ettevõtete enim kasutatavad turustuskanalid;
 • Sihtturul tegutsevate ettevõtete enim kasutatavad promotsioonikanalid;
 • Turu standardid ja regulatsioon;
 • Strateegilised valikud.

Koostame turu-analüüse järgmiste turgude kohta: Eesti, Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Inglismaa, Iirimaa, Venemaa ja Ukraina. Vajadusel oleme valmis pakkuma turu-analüüsi ka teiste turgude kohta meie sihtriikides tegutsevate koostööpartnerite abil.

Väärtus kliendile

 • Ettevõte teeb strateegilisi otsuseid ettevõtte edasise kasvu saavutamiseks.
 • Hindame toote/teenuse nõudlust.
 • Valime õige turule sisenemise strateegia.
 • Saavutame konkurentsiedu.

Majandusharu kogemus

 • Mööblitööstus
 • Biokütused
 • Proteoomikas kasutatavad markerid
 • Biotehnoloogia