Projekti läbiviimise aeg: 13.08.2020 kuni 20.04.2021

Projektis kaardistati elukeskkonna mõistet ning selle kasutamist ruumipoliitika erinevatel tasanditel, analüüsiti erinevaid elukeskkonna-, heaolu- ning rahulolu-uuringutes kasutatavaid metoodikaid Eestis ja mujal. Elukeskkonnaga rahulolu uuringu fookus hõlmab avalikke teenuseid, taristut, looduskeskkonda, elukohta ja -aset, selle lähiümbrust, naabruskonda ja keskkonnaga seotud turvalisust. Koostati täiendatud metoodika juhendmaterjal, mis hõlmab viie uuringu etapi kirjeldust. Need etapid on uuringu eesmärgi seadmine, küsimustiku kohandamine, küsitlus, andmeanalüüs ja tulemuste rakendamine.

Autorid: HeiVäl OÜ, Keiti Kljavin, Raul Kalvo, Sille Sepp 

Tutvu projektiga siin:

Elukeskkonnaga rahulolu hindamise metoodika täiendusvõimalused ja andmete kasutamine säästva arengu suunamiselAvalda arvamust