Euroopa Liidu fondid

Kliendi vajadus

Liitumine Euroopa Liiduga tõi Eestile võimaluse taotleda oma majandustegevuseks lisaraha ja osaleda EL poolt rahastatavates programmides.

Rahastamistaotluste koostamise eesmärgiks on aidata kliendil kiiresti ja efektiivselt koostada nõuetele ja reeglitele vastav finantseerimistaotlus. Professionaalse konsultandi teenuse kasutamine on eriti vajalik kui puudub vastav ettevõttesisene inim- ja ajaressurss.

Euroraha taotlemise sisu

Teostame rahastamisallikate analüüsi ning pakume ettevõttele sobivaimat lahendust idee/projekti teostamiseks;

  • Koostame rahastamistaotluse;
  • Rahastamistaotluste ettevalmistamise käigus aitame ettevõttel koostada äriplaani, arengukava, eeluuringuid ja tasuvusanalüüsi;
  • Et kindlustada EL nõuetele ja reeglitele vastavus, sisuline, vormistuslik ja keeleline korrektsus, on ettevõttel võimalus lasta ise eelnevalt valmiskirjutatud projekt enne rahastajale esitamist meie professionaalidel üle vaadata. Lisaks tagasisidele, viime vajadusel sisse ka projektiparandusi.

Väärtus kliendile

  • Ettevõte laiendab oma tegevust välisturgudele või tugevneb siseturul tänu eurorahadest tulevale abile.

Majandusharu kogemus

  • Ettevõtete ja teadusasutuste vaheline koostöö
  • Biotehnoloogia
  • Taastuv energeetika
  • Meditsiin