Sisekliendirahulolu uuringud

Suurem osa organisatsioone on orienteeritud klientide teenindamisele. Selleks, et teenindusprotsess oleks kiire ja mugav, on reeglina töötajad jaotatud klienditeenindajateks ja tugiinimesteks:

  • Klienditeenindaja põhiliseks rolliks on suhelda ja tegeleda klientidega
  • Toetavad töötajad teevad kontoris tööd selleks, et klienditeeninduse protsess oleks võimalikult lihtne ja klienditeenindajad ei peaks tegelema ettevõtte igapäevaprobleemidega.

Toetavad töötajad ehk tugifunktsioonid on näiteks finantsosakond, personaliosakond, IT osakond, sekretär jms. Selliseks sisemiseks teenuse osutajaks võib olla nii ettevõtte osakond kui üksik, mingit kindlat rolli täitev töötaja. Nende ülesanneteks ning rolliks on aidata kliendisuhtlusega tegelevaid töötajaid ehk oma sisekliente ning tagada seeläbi efektiivne töökorraldus ettevõttes.

Mida paremini  toimivad ettevõtte sisesed protsessid, seda paremini on võimalik rahuldada väliste klientide vajadusi