Eksporditoetus

Eksporditoetus on EASi poolt jagatav ettevõtlustoetus, mille abil saab toetada ettevõtte turundustegevust, näiteks saab käia messidel, tellida firma kodulehe, kutsuda külla koostööpartnereid ja teha muid vajalikke turundustegevusi.

Eksporditoetuse eesmärkideks on:

 • Eesti ettevõtjate eksporditulu suurendamine;
 • eksportivate firmade arvu kasvatamine;
 • suurema väärtusega toodete ja teenuste pakkumisele kaasa aitamine.

Turundustegevused, mida eksporditoetuse abil toetatakse on:

 • uue sihtturu jaoks toodete disaini ja pakendi kujundamine;
 • sertifikaatide ja litsentside hankimine;
 • tootenäidiste valmistamine;
 • kaubamärkide väljatöötamine ja registreerimine;
 • sihtturgude külastamine, sh transpordi ja majutuskulud;
 • reklaamvoldikute kujundamine, tõlkimine ja valmistamine;
 • kodulehe koostamine;
 • tooteesitluste ja kliendipäevade korraldamine nii Eestis kui ka sihtturul;
 • välismessidel osalemine ja nende külastamine;
 • sihtturgude uuringute korraldamine;
 • struktuurifondide logo ja toetuse infotahvli valmistamine.