Itsearviointi

Asiakkaan tarpeet
Organisaatioiden tapana on usein asettaa uusia tavoitteita ilman toimintojen analysointia. Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi olisi kuitenkin ajoittain suoritettava itsearviointia, jonka avulla voidaan selvittää, täyttävätkö järjestelmät, rutiinit ja menetelmät niille asetetut tavoitteet ja tehtävät ja olisiko niitä myös järjestelmällisesti kehitettävä.
Itsearviointiprosessi tarjoaa organisaatiolle myös mahdollisuuden oppimiseen:
 • Omista vahvuuksista ja kehittämisalueista;
 • Miten pitkälle on päästy tiellä erinomaisuuteen, miten pitkälle on vielä mentävä;
 • Millainen on organisaatio toisiin verrattuna;
 • Mihin on keskitettävä rajalliset resurssit parhaan hyödyn saamiseksi.
Itsearvioinnin sisältö
Kattavasti, järjestelmällisesti ja säännönmukaisesti toimivan organisaation toimintojen ja tulosten vertaaminen johonkin vastaavaan erinomaiseen organisaatiomalliin (model of organizational excellence).
Itsearviointiprosessin kautta voi organisaatio esittää omat vahvuutensa ja alueet, joita voidaan kehittää. Prosessi päättyy kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun ja kehittämisen seuraamiseen suunnitelmien mukaan.
Organisaatio saa järjestelmällisen (syy-seuraus) palautteen johtamiseen liittyvistä tuloksista:
 • Johtamista arvioidaan seuraavien teemojen kautta: johtajuus, henkilöstö, toimintaperiaatteet ja strategia, kumppanuudet ja resurssit sekä prosessit;
 • Tulosten kautta arvioidaan seuraavia alueita: henkilöstötulokset, asiakastulokset, yhteiskunnalliset tulokset sekä keskeiset suorituskykytulokset.
Arvo asiakkaalle
 • Organisaation edistymistä voidaan mitata tehokkaasti;
 • Laatutietoisuus paranee koko organisaatiossa;
 • Toimintojen suunnittelun fokusointi ja strategisuus paranevat;
 • Henkilöstön ja johdon sitoutuminen ja osallistuminen jatkuvan kehittämisen prosessiin kasvaa;
 • Asiakastyytyväisyys, organisaation tuloksellisuus ja rahoitustulos paranevat.
Toimialakohtainen kokemus
 • Avoin sektori (ministeriö)
 • Rakentaminen
 • Elektroniikkateollisuus
 • Paikallishallinto (Virossa, Suomessa)
 • Terveydenhoito ja sosiaalisektori
 • Elintarviketeollisuus