Yhteistyökumppanin Etsintä

Asiakkaan tarpeet
Yrityksen kasvun ja kannattavan toiminnan varmistamisen edellytyksenä vientimarkkinoilla on hyvän yhteistyökumppanin löytäminen. Kumppanin löytäminen vaatii oikeita tietolähteitä ja aikaa. Toiminnan luonteen vuoksi saattaa olla edullista käyttää ostopalvelua.
Yhteistyökumppanin etsinnän sisältö
Yhteistyökumppanin etsinnän perusvaiheet ovat:
  • Asiakas määrittelee yhteistyön tarpeet ja vaatimukset kumppanille;
  • Konsultti kerää tietoa kohdemarkkinoilla toimivista yrityksistä; nimet, yhteystiedot, yhteyshenkilöiden nimet, motivaatiot yhteistyölle jne.;
  • Konsultti kirjoittaa raportin yrityksistä, joihin oltiin yhteydessä ja ehdottaa potentiaaliset yhteistyömahdollisuudet;
  • Asiakkaan halutessa kartoitetaan tämän tarvitsemaa tietoa (esim. viennin osuutta koko toiminnasta, hinnat, pääoma, liikevaihto, ostovelat tai velat lakisääteisistä maksuista);
  • Asiakkaan halutessa järjestää konsultti asiakkaan ja kumppanin tapaamisia ja tukee neuvotteluja.
HeiVäl Consulting on erikoistunut seuraaville markkinoille: Viro, Liettua, Latvia, Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä. Heiväl Consulting voi tarjota palvelua myös muille markkinoille omien yhteistyökumppaneittensa kautta.

 

Arvo asiakkaalle
Yhteistyökumppanin etsinnän tuloksena saa asiakas potentiaalisten kumppaneiden luettelon ja arvion niiden potentiaalista yhteistyöhön. Kumppanin etsintä kattaa potentiaalisten kumppaneiden lisäksi myös ensimmäisten neuvotteluiden järjestämisen.

 

Toimialakohtainen kokemus
  • Metalliteollisuus/CNC tuotantovälineet
  • Henkilöstön rekrytointiyritykset