Vientisuunnitelma

Asiakkaan tarpeet
Yritys haluaa onnistua vientimarkkinoilla.
Vientisuunnitelman sisältö
 • Millaisia tuotteita/palveluita halutaan myydä valitulla vientimarkkinoilla?
 • Riittävätkö yrityksen materiaaliset ja henkilöstöresurssit vientimarkkinoille menemiseen ja mahdollisen kasvaneen kysynnän tyydyttämiseen?
 • Miten suuri on yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysyntä valituilla vientimarkkinoilla? Mihin suuntaan markkinat kehittyvät?
 • Ketkä ovat tuotteemme tai palvelumme loppukäyttäjiä vientimarkkinoilla, millaiset ovat heidän odotukset ja tarpeet?
 • Onko kaupan- tai muita esteitä valituille vientimarkkinoille menemiselle?
 • Ketkä ovat kilpailijoita valituilla vientimarkkinoilla?
 • Millaisia vahvuuksia ja mahdollisuuksia meillä on verrattuna kilpailijoihin?
 • Miten paljon haluamme myydä valituilla vientimarkkinoille?
 • Millaiset ovat sopivimmat myyntikanavat?
 • Millainen hintapolitiikka pitäisi valita?
 • Miten mainostamme tuotteitamme/palveluitamme?
 • Miten pian tuottavat markkinointiin käytetyt investoinnit itsensä takaisin?
Arvo asiakkaalle
Vientisuunnitelman lisäksi käytännöllisiä ratkaisuja kilpailuetujen kehittämiseksi sekä myyntikanavien löytämiseksi;
 • Neuvontaa vientisuunnitelman toteuttamisessa;
 • Kokemus toiminnasta vientimarkkinoilla (Latvia, Suomi, Venäjä);
 • Pitkäaikainen kokemus yritysten neuvonnassa vientisuunnitelmien tekemisessä Skandinavian, Baltian, Länsi-Euroopan, Venäjän ja Kiinan markkinoille menemiseksi.
Toimialakohtainen kokemus
 • Tuotannolliset ja palvelualan yritykset, joka suunnittelevat määrätietoisen vientitoiminnan aloittamista;
 • Tuotannolliset ja palvelualan yritykset, jotka suunnittelevat määrätietoisen vientitoiminnan kehittämistä jo olemassa olevilla tai uusille markkinoille;
 • Yli 30 laadittua ja EAS:n rahoittamaa vientisuunnitelmaa.