Avalduste saatmise tähtaeg on 14.09.2012.

 

Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkurssi korraldab Eesti Kvaliteediühing koostöös HeiVäl Consultinguga.

Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkurss pakub võimalust Soome, Rootsi ja Läti ettevõtetega mõõtu võtta innovaatiliste arendustegevuste ja uute arendus-, juhtimis- või tooteideede vallas.

Kvaliteediinnovatsiooni auhind on tunnustus organisatsioonile, kes on toonud turule uuendusliku toote, teenuse või ärimudeli, mis on jõudnud ka majandusliku eduni. Innovatsioon võib olla näiteks järgmises vormis:

1. uus info, oskus, tehnoloogia;
2. uus toode, tehniline lahendus, tootmise või teenindamise protsess;
3. uus teenus, uus disain või bränd;
4. uus ärimudel, tegevuskontseptsioon, väärtusahel, võrgustik;
5. uus töömeetod, organisatsiooni või juhtimise mudel;
6. uuel moel loodud avalik teenus.
7. potentsiaalne innovatsioon on idee või leiutis, mis ootab elluviimiseks näiteks rahastamisotsust.

Konkurss toimub seitsmes kategoorias:

• Suurettevõtted (osalustasu 400 €)
• Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (osalustasu 150 €)
• Mikroettevõtted (osalustasu 0 €)
• Avalik sektor ja mittetulundusühendused (osalustasu 250 €)
• Potentsiaalne innovatsioon (suurettevõtted 400 €, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted 150 €, avalik sektor ja mittetulundusühendused 250 €, mikroettevõtted 0 €)
UUS! Vastutustundlik innovatsioon (suurettevõtted 400 €, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted 150 €, avalik sektor ja mittetulundusühendused 250 €, mikroettevõtted 0 €)
UUS! Vastutustundlik potentsiaalne innovatsioon (suurettevõtted 400 €, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted 150 €, avalik sektor ja mittetulundusühendused 250 €, mikroettevõtted 0 €)

Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursi eesmärk on suurendada Eestis tehtavate innovaatiliste lahenduste arvu ja tõsta nende taset, samuti võrrelda oma taset Soome, Rootsi ja Läti vastavate organisatsioonidega. Kvaliteediinnovatsiooni auhinna taotlemiseks tuleb täita uut toodet või teenust kirjeldav lühike ankeet. Kõik taotlejad saavad ekspertidelt tagasiside. Auhinna nominente tutvustatakse nii Eesti kui ka Soome, Rootsi ja Läti meedias.

 
Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursi ankeedid ja hindamiskriteeriumid:

1. Kvaliteediinnovatsiooni auhinna 2012 konkursi ankeet

2. Vastutustundliku innovatsiooni auhinna 2012 konkursi ankeet

3. Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursi hindamiskriteeriumid

4. Vastutustundliku innovatsiooni auhinna konkursi hindamiskriteeriumid

 
Rohkem infot:

Tõnu Hein
tel: +372 509 4004
e-post: tonu.hein@heival.ee

Eesti Kvaliteediühing
kodulehekülg: www.eaq.ee
e-post: inno@eaq.ee.

 

 Avalda arvamust