HeiVäl Consulting viis Tallinna Ettevõtlusameti tellimusel perioodil 2012. aasta jaanuar kuni aprill INTERREG IVA projekti “INNOREG – Uudsete äristruktuuride arendamine konkurentsivõime tagamiseks” raames läbi uuringu: “Mehhatroonika valdkonna inimressursi võtmekompetentse ning nende arendamisvõimalusi sisaldav analüüs”. Käesoleva uuringu läbiviimine oli ajendatud tarvidusest selgitada välja Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome mehhatroonika valdkonna ettevõtete vajadused tootmistöötajate kompetentsuse tõstmise osas.
Uuringu käigus küsitlesime viit (5) Põhja-Eesti ja viit (5) Lõuna-Soome mehhatroonika valdkonna ettevõtet ning kaht (2) Põhja-Eesti haridusasutust. Kaardistasime mehhatroonika valdkonna kompetentside osas ettevõtete vajadused ja haridusasutuste poolt pakutava täna ning (prognoosid) kolme kuni viie aasta pärast.

Uuringu tulemusena ilmnes, et ettevõtete soovid ja haridusasutuste pakkumine pole kooskõlas:
• Ettevõtted peavad paljusid kompetentse sisekoolitustega üle õpetama.
• Ettevõtted soovivad 3-5 aasta pärast firmadepoolse töötajate väljaõppe mahu vähenemist 31% ning haridusasutuste poolt saadava koolituse osakaalu tõusu 52 %.
• Haridusasutused arvavad, et õpetatakse kõiki kompetentse piisavalt.
Uuringu tulemustest lähtudes soovitame:
• Korraldada iga-aastaselt mehhatroonika valdkonna ettevõtete ja koolide “ümarlaudu”, et saada parem ülevaade tööturu tänastest ja homsetest vajadustest.
• Kaaluda n.ö. “garantiiremondi” süsteemi rakendamise võimalust. Antud kokkuleppe puhul teeks õppeasutus näiteks aasta jooksul peale diplomi/tunnistuse väljastamist tööandja soovil soodustingimustel täiendkoolitusi, kui lõpetanul ei piisa kompetentse vastaval tasemel töötamiseks. See süsteem oleks väga kasulik ka haridusasutustele kuna annaks operatiivselt tagasisidet. Garantiiremondi süsteemi reaalseks toimimiseks tuleb luua motivatsioonisüsteem nii haridusasutustele kui ka ettevõtetele.
• Kaasata ettevõtted õppekavade väljatöötamisse tunduvalt aktiivsemalt ja seda juba põhikooli lõpuklassi tasemest alates.
• Käesolev uuring jõudis ameti tasemele. Samas ettevõtet huvitab iga antud ametis töötaja pädevus. Seega võiks ettevõtetele pakkuda keskkonda, kus kaardistatakse iga töötaja koolitusvajadusi, samas saaks näha valdkonna teiste ettevõtete kompetentside üldist taset. Ettevõtete ametialaste kompetentside kaardistamise võiks teostada haridusasutused ja seda perioodiliselt ning õppetöö raames. Sellest tekiks õppekavade arendamiseks vajalik vahetu tagasiside haridusasutustele.
• Haridusasutused võiks korraldada lisaks kompetentside kaardistamisele ka lõpetanute tasemega rahulolu-uuringut ettevõtete hulgas. Uuringut võiks korraldada igal aastal või üle aasta.
• Võimalusel viia kompetentside tänase olemasolu ja tuleviku vajaduse uuring läbi lisaks mehhatroonikale ka teistes õppeasutustele ja ettevõtetele olulistes valdkondades.

 

Uuringu tulemustega saab põhjalikumalt tutvuda siin.

 

 

7. juuni 2012 Määratlemata | 0 kommentaari
 

EAS toetas SA Virumaa Kompetentsikeskuse innovaatilist ideed rajada Rakverre maailmas unikaalne Targa Maja Kompetentsikeskus 3,19 miljoni euroga. Keskusel on 40 partnerit erinevatest riikidest sh Šveitsist, Soomest, Inglismaalt ja Jaapanist. Keskuse tegevuseks on hooneautomaatikale ja hoone kasutajatele suunatud terviklahenduste väljatöötamine ning valdkonna ettevõtete toetamine ühiste tehnoloogiliste väljakutsete ületamisel. Projekti kontseptsiooni ja teostust on alates ideevoorust nõustanud HeiVäl Consultingu konsultandid Tõnu Hein ja Rene Reisner.

Vaata uudisekajastusi Eesti meedias:
Delfi
Postimees
ERR uudised

Rakvere linnapea Andres Jaadla arvamusartikkel

 

 

 

17. detsember 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 

Soome presidendi Tarja Haloneni osalusel anti eile 10. novembri õhtul Helsingis ülemaailmset kvaliteedipäeva tähistaval „Excellence Finland“ galal Eesti, Rootsi ja Soome organisatsioonidele üle kvaliteediinnovatsiooni auhinnad. Eesti organisatsioone tunnustas koos Tarja Halosega majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Loe edasi siit

15. november 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 

Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus ja Feanor OÜ võitsid täna õhtul Soomes Kvaliteediinnovatsiooni auhinna. Eritunnustuse pälvis AS Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus. Eestist osalevad Kvaliteediinnovatsiooni auhinna väljaandmisel Eesti Kvaliteediühing koostöös HeiVäl Consultingu ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS).  Loe edasi siit

Vaata Eesti Rahvusringhäälingu kajastust  siit

15. november 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 

Eesti ja Soome võtavad innovatsioonis mõõtu

15. november 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 

Projekti INNOREG seminar

Kas oleme kosmosetehnoloogiaks valmis?

Korraldab Tallinna Ettevõtlusamet
Seminaril tutvustatakse toimunud uuringu tulemusi ning arutletakse Eesti
ettevõtete valmisoleku ja võimekuse üle liikuda kõrgtehnoloogilisemate ja
suurema lisandväärtusega toodete tootmise suunas.
Seminaril esinevad MTÜ Mehhatroonika Assotsiatsiooni juhatuse liige ning
INNOREG projekti juhtekspert Jüri Riives, SA Tallinna Teaduspark Tehnopol
juhatuse liige Pirko Konsa, Tallinna Tehnikaülikooli mehaanikateaduskonna
dekaan, prof Tauno Otto ja Tõnu Hein konsultatsioonibüroost HeiVäl.
Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru Konverentsikeskus Bolero 2 saal

Aeg: 6. oktoober kell 13.00-15.00

http://ettevotluspaev.tallinn.ee/programm

26. september 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 

Eesti Kvaliteediühing ootab Teie taotlusi *Kvaliteediinnovatsiooni auhinnale!*

Tähtaeg on reede, 09. september.

Kvaliteediinnovatsiooni auhind on tunnustus organisatsioonile, kes on
toonud turule uuendusliku toote, teenuse või ärimudeli, mis on jõudnud ka
majandusliku eduni. Innovatsioon võib olla näiteks järgmises vormis:

· uus info, oskus, tehnoloogia;

·uus toode, tehniline lahendus, tootmise või teenindamise
protsess;

·uus teenus, uus disain või bränd;

·uus ärimudel, tegevuskontseptsioon, väärtusahel, võrgustik;

·uus töömeetod, organisatsiooni või juhtimise mudel;

· uuel moel loodud avalik teenus.

·potentsiaalne innovatsioon on idee või leiutis, mis ootab
elluviimiseks näiteks rahastamisotsust.

Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursi eesmärk on suurendada Eestis
tehtavate innovaatiliste lahenduste arvu ja tõsta nende taset, samuti
võrrelda oma taset Soome ja Rootsi vastavate organisatsioonidega.
Kvaliteediinnovatsiooni auhinna taotlemiseks tuleb täita uut toodet või
teenust kirjeldav lühike ankeet. Kõik taotlejad saavad ekspertidelt
tagasiside ja võitjad on kutsutud auhinna üleandmise gaalale. Samuti
tutvustatakse auhinna nominente nii Eesti kui ka Soome ja Rootsi meedias.
Seega tasub oma uudseid tooteid ja teenuseid konkursile pakkuda ettevõtetel,
kellele on Põhjamaade turg oluline. 2010. aasta konkursi võitjad said
kajastuse ajakirjanduses ja võimaluse kasutada saavutatud tuntust oma
toodete ja teenuste müügiks nii Soomes kui ka teistel turgudel.

Lisainfot leiab: http://www.eaq.ee/index.php?id=769

8. september 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 

Hea ettevõtja,

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda korraldab koostöös Eesti Kvaliteediühinguga 8. septembril Pärnus Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis (Ringi 53, Pärnu) ürituse, milles tutvustatakse kvaliteedijuhtimise, kontrolli ja juhtimis- ning kvaliteedisüsteeme ning esitletakse erinevaid meetodeid nende mõõtmiseks. Juhtimise kvaliteet, kliendirahulolu ning töötajate pühendumise mõõtmine.

Seminaril esinevad lisaks Kvaliteediühingule ka HeiVäl Consulting, IMS Business Solutions (Soome) ja Kajanus Consulting (Soome). Üritust koordineerib Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Seminari ajakava:

12.45 Tervituskohv ja registreerimine

13.00  Eesti Kvaliteediühing – Juhtimise kvaliteedi suundumused.  Tiia Tammaru
*strateegiline ja igapäevane täiuslikkus (Operational Excellence) (timmitud ehk lean juhtimine, 6 sigmat).
*Täiuslikkusmudelite kasutamine diagnostikavahenditena – enese- ja välishindamine (EFQM, Baldrige, CAF).
*juhtimissüsteemide standardite arengud (ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000…)
*terviklike ja integreeritud juhtimissüsteemide arendamine – kuidas leida oma organisatsioonile sobivaim lähenemine.

13.45 IMS Business Solutions – Uued tõhusad tööriistad ja lahendused – kuidas neid rakendada? Jyrki Peitsara
*protsessikaart, -hierarhia ja tegevuste kirjeldused.
*toimimise eesmärgid, indikaatorid ja seire etteantud tingimustes.
*teadmusjuhtimise ja dokumendihalduse IT rakendused.

14.15 Kohvipaus

14.30 HeiVäl Consulting – Kliendirahulolu mõõtmise ja töötajate pühendumuse seire tööriistad. Kaisa Kase
*kasu kliendi rahulolu mõõtmisest?
*kuidas küsitlusi kasutada turu-uuringutes?
*tootearenduse vajaduste arvestamine küsitlustes?
*sisekliendi vajaduste uurimine?

15.15 Kajanus Consulting – Väikese ja keskmise suurusega ettevõtte kvaliteedisüsteemi sertifitseerimise väljakutsed. Jorma Kajanus
*Millele tuleks sertifitseerimisel/ sertifikaadi hoidmisel tähelepanu
pöörata; millised on suurimad väljakutsed ja probleemid sertifitseerimisel.
praktilised kogemused ja vaatenurgad Soome ettevõtetes.

15.50-16.00 Diskussioon

16.00 Seminari lõpp

Esitlus toimub inglise keeles

Hind Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Kvaliteediühingu liikmetele – 12 eurot ja mitteliikmetele: 15 eurot (Hindadele lisandub käibemaks) Hind sisaldab seminari materjale ja kohvipause.

Registreerimise tähtaeg on 6. september 2011.

Registreerida saab
SIIN<https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_US&formkey=dHNvSHM3aTMwMTlrbFpJaUNmTzVOYmc6MQ#gid=0>

Lisainfo ja küsimused ning registreerimine:

Priit Raamat
tel: 604 0081
e-mail: priit@koda.ee

2. september 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 

Kas sinu ettevõttes on välja töötatud uuenduslik toode, teenus või tegevuspõhimõte?

Tule infoseminarile!


KVALITEEDIINNOVATSIOONI AUHIND 2011

2011. aastal on Eesti organisatsioonidel teistkordselt võimalik osaleda Kvaliteediinnovatsiooni konkursil, mille algatajaks on Soome Kvaliteediühing. Esmakordselt osalevad ka Rootsi ettevõtted, mis annab hea võimaluse uuenduslikkuses põhjamaadega mõõtu võtta.

Kvaliteediinnovatsiooni auhind on tunnustus organisatsioonile, kes on toonud turule uuendusliku toote, teenuse või ärimudeli, mis on jõudnud ka majandusliku eduni.

Seminari üks peaesineja on Soome Kvaliteediühingu Kvaliteediinnovatsiooni auhinna projektijuht Timo Tulonen , kes tutvustab Soome kvaliteediinnovatsiooniauhind 2011 projekti ja põhjuseid, miks konkursile tulla. Tulonen toob ka erinevaid näiteid Soome konkursil edukalt osalenud organisatsioonide kogemustest. Soomes on auhinda välja antud alates 2007. aastast.

Teine peaesineja on Kvaliteediinnovatsiooni auhind 2010 võitja Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenguskeskuse juhataja Ene Tammsaar , kes jagab oma kogemusi auhinnaprotsessis osalemisest ning muljeid auhinnareisist seminarile Oasis of Excellence.

Ettekannetele järgneb arutelu innovatsioonist ja kvaliteedist, mida modereerivad HeiVäl OÜ partner Tõnu Hein ja Eesti Kvaliteediühingu juhatuse esimees Tiia Tammaru.

Infoseminar toimub 25. augustil 2011. a. kell 14.00 – 17.00 Tallinnas, Ülemiste Hotelli konverentsikeskuses (Lennujaama tee 2).

Seminari osalustasu on 25 eurot.

Oma osavõtust anna palun teada hiljemalt 23. augustiks 2011 e-posti aadressil triin.kraavi@eaq.ee

Seminari korraldab Eesti Kvaliteediühing koostöös HeiVäl OÜ ja Soome Kvaliteediühinguga.

Rohkem infot Eesti Kvaliteediühingu telefonil 569 56005. Vaata ka Eesti Kvaliteediühingu kodulehekülge www.eaq.ee.

16. august 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 

Tõnu Hein HeiVäl Consultingust esineb 20. mail 2011 Leedus Kaunases rahvusvahelisel majandusfoorumil “The open city to new ideas and innovations” ettekandega regionaalse arendamise võimaluste kohta Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse algatuse näitel.

Ühistegevus Leedu kolleegidega tugineb eelmisel aastal HeiVäl Consultingu ja Baltic Innovation Agency poolt Tartus korraldatud Balti mere äärsete riikide konverentsil loovuse arendamise võimalustest organisatsioonis.

19. mai 2011 Määratlemata | 0 kommentaari