Eesti Kvaliteediühing ootab Teie taotlusi *Kvaliteediinnovatsiooni auhinnale!*

Tähtaeg on reede, 09. september.

Kvaliteediinnovatsiooni auhind on tunnustus organisatsioonile, kes on
toonud turule uuendusliku toote, teenuse või ärimudeli, mis on jõudnud ka
majandusliku eduni. Innovatsioon võib olla näiteks järgmises vormis:

· uus info, oskus, tehnoloogia;

·uus toode, tehniline lahendus, tootmise või teenindamise
protsess;

·uus teenus, uus disain või bränd;

·uus ärimudel, tegevuskontseptsioon, väärtusahel, võrgustik;

·uus töömeetod, organisatsiooni või juhtimise mudel;

· uuel moel loodud avalik teenus.

·potentsiaalne innovatsioon on idee või leiutis, mis ootab
elluviimiseks näiteks rahastamisotsust.

Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursi eesmärk on suurendada Eestis
tehtavate innovaatiliste lahenduste arvu ja tõsta nende taset, samuti
võrrelda oma taset Soome ja Rootsi vastavate organisatsioonidega.
Kvaliteediinnovatsiooni auhinna taotlemiseks tuleb täita uut toodet või
teenust kirjeldav lühike ankeet. Kõik taotlejad saavad ekspertidelt
tagasiside ja võitjad on kutsutud auhinna üleandmise gaalale. Samuti
tutvustatakse auhinna nominente nii Eesti kui ka Soome ja Rootsi meedias.
Seega tasub oma uudseid tooteid ja teenuseid konkursile pakkuda ettevõtetel,
kellele on Põhjamaade turg oluline. 2010. aasta konkursi võitjad said
kajastuse ajakirjanduses ja võimaluse kasutada saavutatud tuntust oma
toodete ja teenuste müügiks nii Soomes kui ka teistel turgudel.

Lisainfot leiab: http://www.eaq.ee/index.php?id=769Avalda arvamust