Tõnu Heinale anti Eesti Kvaliteediühingu poolt tunnustus Kvaliteedi Nägu 2010 Tunnustus anti Eesti organisatsioonidele võimaluse loomise eest osaleda Soome kvaliteediinnovatsiooni konkursil. Tõnu Hein on koostöö peamiseks eestvedajaks ja käivitajaks. Käesoleval aastal laieneb konkurss lisaks Eestile ja Soomele ka Rootsi.

14. mai 2011 Määratlemata | 0 kommentaari
 

Eesti Kvaliteediühing, Soome Kvaliteediühing ja EAS sõlmisid koostööleppe, mille kohaselt saavad Eesti ettevõtjad edaspidi osaleda kvaliteediinnovatsiooni auhinna taotlemisel Soomes.

Kvaliteediinnovatsiooni auhind on suurim tunnustus Soome ettevõttele, kes on toonud turule uuendusliku toote, teenuse või ärimudeli, mis on jõudnud ka majandusliku eduni.

Alates aastast 2010 on ka Eesti ettevõtjatel võimalik taotleda seda auhinda võrdsetel alustel Soome ettevõtjatega. Soome ja Eesti kvaliteediühingud ning EAS sõlmisid kokkuleppe, mille kohaselt saavad Eesti ettevõtjad osaleda Soome Kvaliteediinnovatsiooni auhinna konkursil.

HeiVäl Consultingu konsultandi ja Eesti Kvaliteediühingu liikme Tõnu Heina sõnul on tegemist äärmiselt ambitsioonika kokkuleppega Eesti ettevõtjate jaoks, mis võib avada uksi uutele eksportturgudele. Ühtlasi on tegu konkreetse sammuga Eesti ja Soome praktilise koostöö tihendamisel.

Soome kvaliteediinnovatsiooni auhinna taotlemiseks tuleb täita uut toodet või teenust kirjeldav lühike ankeet. Kõik taotlejad saavad ekspertidelt personaalse tagasiside, vajadusel ka külastuse ja on kutsutud auhinna üleandmise gaalale. Samuti tutvustatakse auhinna nominente meedias. Seega tasub oma uudseid tooteid ja teenuseid pakkuda ettevõtetel, kellele Soome turg on oluline.

Ühtlasi kutsutakse Soome esindajaid osalema Eesti ettevõtetele korraldatavatel rahvusvahelistel õppereisidel. Personaalsed kontaktid loovad eeldused järgmiste ühiste ettevõtmiste alustamiseks.

Uute koostöövõimaluste loomine Eesti ja Soome ettevõtete vahel ning pühendumine kvaliteedile ning innovatsioonile suurendab mõlema maa ettevõtete konkurentsivõimet. Kvaliteet ja täiuslikkusele pühendumine eeldab pidevat enesetäiendamist ja oma tegevuse täiustamist, mis viibki kokkuvõttes uute ning innovaatiliste ideede tekkimiseni.

Lisainfo:
Tõnu Hein
HeiVäl Consulting juhatuse liige, Euroopa (The EFQM Excellence Award) ja Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna ekspert
tonu.hein@heival.ee
Tel: +372 50 94 004

12. mai 2011 Määratlemata | 0 kommentaari