Registreeru koolitusele:

 

“Klastrite arendamise programm”

Eesnimi:*
Perekonnanimi:*
Amet organisatsioonis:*
Esindatava organisatsiooni nimi:*
Mobiil- või lauatelefon:*
E-post:*
 

Registreerumine lõpeb 5. november.

*: Kohustuslik väli!

                                           

                                Koolituse ajakava:

 

Klastrite arendamise programm – koolitus taotlejatele

 

Esmaspäev, 10. november 2014

  9.30 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.00 – 11.30

Teema. Millised on nutika spetsialiseerumise valdkondade valdkondlike eesmärkide suunad ja sisendid klastritele? Nutika spetsialiseerumise strateegiate laiem kontekst Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia peamised valdkonnad ja niššid.

Põhiküsimus. Kuidas mõjutavad Eesti nutika spetsialiseerumise strateegia eesmärgid klastrite arendamist Eestis?

Harjutus. Mida saavad klastrid teha nutika spetsialiseerumise strateegia elluviimiseks?Koolitaja: Kadri Uus

11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15

Teema. Mida peab riigiabi reeglite alusel toimiv klaster arvestama projektide ellu viimisel (teadus- ja arendustegevusele suunatud riigiabi tingimuste ülevaade)? Klastrite arendamise toetamise määruse tutvustamine. Struktuuritoetuse seaduse tutvustamine. Struktuuritoetuse väljamaksmise korra tutvustamine. Kulude abikõlbukikkuse määruse tutvustamine.

Põhiküsimus. Kuidas tegutseda reegleid järgides.

Harjutus. Praktiliste küsimuste lahendamine.Koolitaja: Tiiu Evert

13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45

Teema. Klastrite temaatika EU 2014-2020 eelarveperioodil (sh European Cluster Excellence Initiative ning klastrite kvaliteedimärk).Ülevaade EU programmidest, sh eriti Horizon 2020 taotlusvoorudest, mille raames on võimalik taotleda rahastust erinevate klastri arendustegevuste läbiviimiseks.

Põhiküsimus. Kuidas koostada edukat taotlust: edutegurid ning praktilised juhised.

Harjutus. Diskussioon lähtuvalt osalejate küsimustest.Koolitaja: Kadri Uus

15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.30

Teema.Kuidas panna erineva huviga liikmed ühiselt tööle? Kaasamise võimalused liikmete motiveerimisel ja pühendumise tekitamisel.

Põhiküsimus.Kas, millal ja kuidas kaasata? Olulised dialoogioskused ja metoodika kaasamisel.

Harjutus.Ühe kaasamise töövahendi läbiproovimine.Koolitaja: Mati SöötTeisipäev, 11. november 2014

  9.30 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.00 – 11.30

Teema.Mida arvestada ja millele tähelepanu pöörata klastrite strateegilise arenguplaani, sh turundamise ja väljumisstrateegia koostamisel? Klastri strateegiliste tegevuste määratlemine, mis pakuvad huvi partneritele ja rahastajatele.

Põhiküsimus.Kuidas valida strateegilisi tegevusi, mis tagavad klastrile ja tema partneritele edu ning pikemas perspektiivis sõltumatuse abirahadest?

Harjutus.Strateegiliste tegevuste määratlemine arenguplaani koostamiseks.Koolitajad: Kaido Väljaots ja Tõnu Hein

11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15

Teema.Kuidas efektiivselt juhtida klastrit lähtuvalt klastrite toimimise vajadusest ning seotult eesmärgiga nende muutumisest mittesõltuvaks ühest toetusprogrammist? Strateegia kaardi koostamine edutegureid kasutades ning sidumine mõõdikute ja sihttulemustega.

Põhiküsimus.Kuidas koostada strateegiat ja juhtida klastrit eesmärgiga muutuda toetust saavast organisatsioonist ühest toetusallikast mittesõltuvaks? Mida arvestada väljumisstrateegia koostamisel?

Harjutus.Klastri strateegiakaardi koostamine.Koolitajad: Kaido Väljaots ja Tõnu Hein

13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45

Teema.Millele pöörata tähelepanu klastrite arendamise taotluse ettevalmistamisel? Käsitleme Eesti ja rahvusvahelist praktikat klastrite arendamise taotluste koostamisel.

Põhiküsimus.Miks mõned klastrid õnnestuvad ja miks teised mitte?

Harjutus.Klastri arendamise taotluse osaline koostamine Koolitajad: Kaido Väljaots ja Tõnu Hein

 

Koolitus

Toimumisaeg

Toimumiskoht

Tallinn 10.-11.11.2014 City Hotell Portus, TallinnSadama 23, Tallinn 10120, http://www.tallinnhotels.ee/tallinnhotels-kontakt
 

Koolitus viiakse läbi 15-25 osavõtjale.