ims

IMS

 

Integreeritud juhtimissüsteemi IMS tarkvara on organisatsiooni, sh. kvaliteedi, juhtimise ülevaatlik ja visualiseeritud haldamise tööriist.

Integreeritud juhtimissüsteemi IMS tarkvara kasutavad üle kahesaja organisatsiooni. Nende seas on nii väiksemaid firmasid kui ka rahvusvahelisi tootmisettevõtteid, nii tervishoiu kui ka avaliku halduse organisatsioone –kasutajasõbralikkus teeb IMS-i sobivaks erinevate valdkondade igas suuruses organisatsioonidele. IMS on lihtsalt kasutatav, visualiseeriv ja praktiline tööriist, mis toetab igapäevast tööd. Protsessid, juhendid, info, tagasiside ja näitajad on koondatud ühte kohta, et toetada kontrollimist ja otsuste tegemist – juhtimist.

Mida IMS sisaldab?

  • Graafiliselt kirjeldatud äriprotsesse
  • Dokumendihaldust
  • Tagasisidet, küsimustikke ja vorme
  • Tegevusjuhendit ja teabevahetust
  • Organisatsiooni vajadustele vastavaks kohandamist


Miks IMS?

IMS-lahenduse abil saab kujundada ja näidata piltlikult organisatsiooni protsessimudelit, äriprotsesse ja nende alamprotsesse ning seostada need informatsiooniga ja vähendada seeläbi vastuolusid soovitud eesmärkide saavutamisel. IMS-i abil saab parendada äriprotsesse ning ajakohastada vajalikku infot kogu organisatsioonis ja seeläbi toetada oma töötajaid kõikjal, kus nad asuvad.

IMS-lahendus võimaldab organisatsiooniülest dokumendihaldust. Kõiki dokumendiliike, vorme ja akte saab kontrollida, kinnitada ja arhiveerida.

IMS on laiahaardeline ja protsessipõhine integreeritud juhtimissüsteemi rakenduse platvorm, mida on lihtne lõimida ka muu tarkvaraga. Lahendus võimaldab luua ja hallata IMS-i nn ühe töökoha põhimõttel ja näidata kõike liideses.

Kasu IMS-i rakendamisest:
• Toetab organisatsiooni strateegia toimimist.

• Pakub vahendi eesmärkide töötajateni viimiseks.

• Toetab igapäevast tööd ja on heaks  aluseks arendustegevustele.

• Ühtlustab toimimise tava organisatsioonis, mis  koosneb mitmest üksusest või asub geograafiliselt eri kohtades.

• Abistab organisatsiooni  juhtimisel – protsessid on visualiseeritud, mõõdikud annavad ülevaate edenemisest ning samas süsteemis on ka tagasiside ja hinnangud.

• Süstematiseeritus on abiks kõrvalekallete vältimisel ja (kliendi) probleemide kiirel lahendamisel.

• Lihtsustab ja edendab töötajate  rolli mõistmist organisatsioonis ning missiooni ja eesmärkide saavutamises.

• Aitab kaasa tööaja otstarbekale kasutamisele kuna suunised, jälgitavad näitajad, juhendid, aktid jms. info on koondatud samasse süsteemi ja need on alati ajakohastatud.

• Võimaldab tõhustada järelevalvet ja hindamist.

• Lihtsustab tagasiside ja päringute haldamist.

• Lihtsustab muutuste juhtimist kuna uued tavad on võimalik dokumenteerida ja lihtsalt jagada.