Registreeru koolitusele “Ekspordiplaan: esimesed sammud”

Palume enne registreerumist tutvuda ankeedi all olevate osalemistingimustega.
Sisestades andmeid, palume kindlasti täita tärniga tähistatud väljad.Osaleja eesnimi:


See on kohustuslik kĂĽsimus
Ootused koolitusele:

Koolitusel osalemise tingimused

Koolitus kestab 3 päeva. Vajalik on osaleda kõigil kolmel päeval.

Koolituse läbiviimisel ja osalejate registreerimisel lähtume EASi poolt seatud tingimustest, mille kohaselt ei saa “Ekspordiplaan: esimesed sammud” koolitusel osaleda:

1. Konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad, kellel ei ole selget plaani oma teenust eksportima hakata.

2. 13.07.2011 kinnitatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi käskkirja nr 11-0213 „Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arenamise programm“ punktis 4 välja toodud järgmiste tegevusalade ettevõtted:

  • Euroopa Ăśhenduse asutamislepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
  • jahindus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01) ja metsamajandus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 02) ning neid teenindavad tegevusalad;
  • kalapĂĽĂĽk ja vesiviljelus (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 03) ning neid teenindavad tegevusalad;
  • tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  • hulgi- ja jaekaubandus, v.a mootorsõidukite hooldus ja remont (EMTAK 2008, jagu G, v.a jagu G, alajagu 45.2) ning v.a Eestist välja suunatud jae- ja hulgikaubandus juhul, kui Eestis äriregistrisse kantud äriĂĽhing ekspordib tooteid või teenuseid, millele luuakse Eestis olulist lisandväärtust;
  • finants- ja kindlustustegevus, v.a fondide valitsemine (EMTAK 2008, jagu K, v.a jagu K, alajagu 66.301);
  • kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  • hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).