Väikeettevõtete tugiteenused:
koostööga rahvusvahelistele turgudele

Päevakava 29.veebruaril 2012.a.

09:00 – 09:30 Saabumiskohv, registreerumine
09:30 – 10:00 Läänemere arengutrendidest:

  • Majandusarengu suunad.
  • Impordi- ja eksporditurud.
  • Olulised majandussektorid (ettevõtted).
  • Innovatsioon
  • Tööjõuturud
  • Muud aspektid.

Koolitaja: Elina Priedulena, Hansa Parlament, Hamburg

10:00 – 10:30 Väikeettevõtete rahvusvahelistumise tugiteenuste süsteemne arendamine

  • Väikeettevõtte rahvusvahelistumise tegevuste arendamise etapid.
  • Ettevõtluse tugiorganisatsioonide ja liitude ülesanded väikeettevõtete ekspordi arendamisel etapiti.
  • Ekspordi arendamise võtted: teenuse kavandamine, SWOT analüüs, keskkonna-mõjude hindamine jmt.

Koolitaja: Alexander Frevel, Hansaparlament, Hamburg

10:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Väikeettevõtete rahvusvahelistumise tugiteenuste süsteemne arendamine
… teema jätkub …
Koolitaja: Alexander Frevel, Hansaparlament, Hamburg
13:15 – 14:00 Lõuna
14:30 – 15:15 Üldnõuded eksportivale ettevõttele
Koolitaja: Alexander Frevel, Hansaparlament, Hamburg
15:15 – 15:30 Kohvipaus
15:30 – 16:30 Üldnõuded eksportivale ettevõttele
… teema jätkub …
Koolitaja: Alexander Frevel, Hansaparlament, Hamburg

Päevakava 01. märtsil 2012: Kas oleme valmis välisturge võitma?

09:30 – 10:00 Saabumiskohv, registreerumine
10:00 – 11:30 Mis on klastri äriidee ja ärimudel ekspordiga alustamisel?
Harjutus: Klastri äriidee ja -mudeli koostamine.
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Kus on turg meie toodetele ja teenustele?
Harjutus: Kilendi analüüsi koostamine.
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Kellega me konkureerime? Mida teevad konkurendid?
15:45 – 16:00 Kohvipaus
16:00 – 17:30 Kas meie toode ja organisatsioon on ekspordivalmis?
Harjutus: Toote ja organisatsiooni konkurentsivõime analüüs.
Kokkuvõte ja tagasiside. Kodutöö ülesande selgitamine.

Päevakava 14. märtsil 2012: Välisturu hõivamise plaan

09:30 – 10:00 Saabumiskohv, registreerumine
10:00 – 11:30 Mis on meie edutegurid välisturu võitmiseks?
Harjutus: SWOT analüüs ja edutegurite määratlemine.
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Kas oleme piisavalt ambitsioonikad uue turu hõivamiseks?
Harjutus: Eesmärkide seadmine ja ekspordistrateegia ettevalmistamine.
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Mida me tahame müüa? Mis hinnaga hakkame müüma?
Harjutus: Eksporditava toote määratlemine ja müügihinna kalkulatsioon.
15:45 – 16:00 Kohvipaus
16:00 – 17:30 Kus me müüme? Kuidas tulevased kliendid meist teada saavad?
Harjutus: Turundustegevuste kavandamine.
Kokkuvõte ja tagasiside. Kodutöö ülesande selgitamine.

Päevakava 15. märtsil 2012: Kas ja kui palju eksportimine ära tasub?

09:30 – 10:00 Saabumiskohv, registreerumine
10:00 – 11:30 Mis maksab eksportimine?
Harjutus: Turundus-eelarve koostamine.
11:30 – 11:45 Kohvipaus
11:45 – 13:15 Organisatsiooni finantsprognoosi koostamine.
Harjutus: Rahavoogude prognoos.
13:15 – 14:15 Lõuna
14:15 – 15:45 Kas eksporditegevus toob kasumit?
Harjutus: Investeeringute ja kulude tasuvusarvutused.
15:45 – 16:00 Kohvipaus
16:00 – 17:30 Kas oskame juhtida ekspordiga seotud riske?
Harjutus: Riskide määratlemine ja hindamine.
Koolituse kokkuvõte. Tagasiside.