“Ekspordiplaan: esimesed sammud” detailne kava

 

 

1. päev – Kas olen valmis välisturge vallutama?

9.30 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.00 – 11.30 Teema: ekspordi eesmärgid ja ootused
Põhiküsimus: mis on meie äriidee ja ärimudel ekspordi käivitamiseks?
Eesmärgid ja ootused: põhjus eksportimiseks, ekspordiks valmisolek, fookus, eesmärgi saavutamine, tulemused
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Teema: kliendianalüüs
Põhiküsimus: kus on meie turg?
Kliendid: kliendianalüüs, klientide sihtrühma iseloomustus, võtmekliendid, müügikanalid, ettevõtte konkurentsieelised
Harjutus: kliendianalüüsi koostamine
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Teema: konkurentsianalüüs
Põhiküsimus: kes on meie konkurendid ja mida nad teevad?
Konkurentsianalüüs: peamised konkurendid, turu jaotus peamiste konkurentide vahel, konkurentide eelised, nendega arvestamine ja toimetulemine
Harjutus: konkurentide analüüsimine
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.30 Teema: eksporditav toode/teenus ja tootmisvõimekus
Põhiküsimus: kas meie toode ja organisatsioon on eksportimiseks valmis?
Eksporditav toode: turule sobivuse analüüs, toote konkurentsieeliste leidmine
Tootmisvõimekus: tänane maksimaalne tootemaht, vajalik tootemaht eduka ekspordi korral, erinevate olukordadega arvestamine, varude ja käibevahendite küsimused,
Harjutus: toote ja organisatsiooni konkurentsivõime analüüsimine
Kokkuvõte päevast, kodune ülesanne

2. päev – Plaan välisturu hõivamiseks

9.30 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.00 – 11.30 Teema: ettevõtte pikaajaline tegevusplaan
Põhiküsimus: mis on meie edutegurid, et olla edukas pikaajaliselt välisturul?
Edutegurid: SWOT-analüüs
Harjutus: SWOT analüüs ja edutegurite määratlemine
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Teema: ettevõtte pikaajaline tegevusplaan
Põhiküsimus: kui suur on meie ambitsioon uuel turul ja kuidas seda saavutada?
Ettevõtte pikaajaline strateegia: eesmärgi püstitamine ja strateegia koostamine, protsesside paralleelne juhtimine, ekspordi ettevalmistamiseks kuluv aeg, inimressurss ja raha sõltuvalt turust ja segmendist, uuele turule sisenemiseks kuluv aeg
Harjutus: eesmärkide püstitamine ja ekspordistrateegia ettevalmistamine
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Teema: hinnakujundus
Põhiküsimus: millist toodet ja millise hinnaga hakkame müüma?
Eksporditav toode: toote kirjeldus, toote konkurentsieelised, tootega kaasnevad riskid, asendustooted. Praktiline näide ekspordiga alustamisest ja oma valmis ekspordiplaani analüüsist.
Toote hinnakujundus: hinnapoliitika kujundamine, hinnatase ja selle põhjendamine, toote omahind, turule sisenemise hind, väljakujunenud turuhind, edasimüüja hind, lõpptarbija hind
Harjutus: pakutava toote ja hinna määratlemine
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.30 Teema: turundusplaan
Põhiküsimus: Kus me müüme ja kuidas meie tulevased kliendid sellest teada saavad?
Turundusplaan: tegevuste valik, tegevuskava kokkupanek, inimressursi ja ajaressursi realistlik planeerimine, eelarve üldine kokkupanek
Harjutus: turundustegevuste määratlemine
Kokkuvõte päevast

3. päev – Kas ja kui palju saan ekspordist kasu?

9.30 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.00 – 11.30 Teema: turundusplaan ja finantsprognoosid
Põhiküsimus: mis on meie ekspordiga seotud kulud?
Turundusplaan: eelarve kokkupanek
Harjutus: turunduseelarve koostamine
11.30 – 11.45 Kohvipaus
11.45 – 13.15 Teema: finantsprognoosid
Ettevõtte finantsprognooside koostamine?
Finantsprognoosid: tootegruppide ja sihtriikide kaupa, rahavoogude prognoos, müügiprognoosid, valesti planeerimisest tulenevad riskid
Harjutus: rahavoogude prognoosimine
13.15 – 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45 Teema: finantsprognoosid
Põhiküsimus: kas meie eksporditegevus saab olema tasuv?
Tasuvusehindamine: eksporditegevuse tasuvuse hindamine – tasuvusaeg ja tasuvuspunkt, müügiprognooside realistlikkuse hindamine
Harjutus: tasuvuse määratlemine
15.45 – 16.00 Kohvipaus
16.00 – 17.30 Teema: realistlikkuse hindamine
Põhiküsimus: kas meie eksporditegevuse riskid on juhitud?
Realistlikkusehindamine: tegevuskavade realistlikkuse hindamine, ekspordiplaaniga kaasnevate riskide hindamine
Harjutus: riskide hindamine
Kokkuvõte koolitusest

Praktilisi näiteid eksportivate Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete põhjal tutvustatakse osalejatele jooksvalt kogu koolituse vältel HeiVäli 80 kliendinäite, HeiVäli teenuste ekspordikogemuse näol.